-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Asthenosfeer

Uit OmoPedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Beschrijving

Het binnenste van de aarde kun je niet rechtstreeks bestuderen. Met boringen kom je hooguit een paar kilometer diep. Toch weten wij best wel veel van dat binnenste. De belangrijkste bron van die kennis is seismografisch onderzoek. Men wekt kunstmatig trillingen op en kijkt in welke richtingen die trillingen zich in de aarde verplaatsen en hoe snel die trillingen gaan.

In vloeistoffen bewegen trillingen zich trager dan in vaste stoffen. Zo is men er achter gekomen dat op een diepte van ongeveer 100 tot 400 km onder de oppervlakte een laag zit die een heel klein beetje vloeibaar is. Deze laag noemen geologen de asthenosfeer.

Boven die asthenosfeer bevindt zich de harde buitenkant van de aarde, de steenschaal ofwel de lithosfeer. Deze lithosfeer drijft als het ware op de asthenosfeer. Het verplaatsen van delen van de lithosfeer (de aardplaten ofwel aardschollen) kunnen geologen verklaren omdat in die asthenosfeer heel langzame stromingen van gesteente voorkomen.

Definitie

Plastische gesteentelaag die zich bevindt onder de harde buitenkant van de aarde.

Voorbeelden

Toelichting

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen