-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Islam

Uit OmoPedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Beschrijving

De Islam is de laatste wereldgodsdienst, die is ontstaan na het Jodendom en het Christendom. Dat gebeurde in de 7e eeuw na Christus in het Midden-Oosten. De Arabische naam Islam zegt, dat het "een religie van onderwerping aan de wil van God" is. De wil van God is het alles bepalende en de mens is slechts een instrument om deze wil uit te voeren. Islam betekent letterlijk overgave aan God.

Een moslim is dus iemand, die zich onvoorwaardelijk aan Gods wil onderwerpt en gehoorzaam is aan de voorschriften, die God voor de mens heeft neergelegd. Die voorschriften had God via een aantal profeten (waaronder Jezus) al eerder kenbaar gemaakt, maar uiteindelijk in de 7e eeuw na Christus helemaal duidelijk gemaakt aan de profeet Mohammed. Toen zijn de voorschriften ook schriftelijk vastgelegd in de heilige Koran. De Koran, als het Woord van God, is daarom de bron van alle kennis, het is de boodschap Gods. De Koran wordt door alle moslims als de waarheid gezien.

Om deze waarheid juist te kunnen uitleggen en voor zaken, die niet duidelijk in de Koran geregeld worden, hebben de Moslims nog een tweede bron van kennis. Dit zijn de daden en gezegden van de profeet Mohammed (de Sunnah), die zijn vastgelegd in een groot geheel van tradities. Deze tradities noemen we samen de Hadith. Zowel de Koran als Hadith staan daarom centraal. Deze twee zijn dus de voornaamste bronnen om de wil van God te leren kennen. Die wil staat verwoord in het wetboek van de Islam, de Shari’ah.

Definitie

Monotheïstische godsdienst, die ontstond in de 7e eeuw in Mekka (Saoedi-Arabië).

Voorbeelden

Toelichting

Niet elke moslim interpreteert de teksten van de Koran en de Hadith precies op dezelfde manier. Er zijn veel wetscholen, die nog steeds veel invloed hebben op hoe de gelovigen moeten leven. Net zoals in het Christendom en het Jodendom is bij de Islam ook onderscheid te maken tussen streng en minder streng gelovigen. Elke moslim houdt zich in ieder geval aan de vijf verplichte zuilen van het geloof:

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen