-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Mensenrechten

Uit OmoPedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Beschrijving

De mensheid was de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog net te boven. De hele wereld zette alles op alles om herhaling van al de ellende te voorkomen. Drie jaar na beeindiging van de oorlog kwam de Algemene Vergadering van de net opgerichte Verenigde Naties bijeen in New York om te praten over mensenrechten. Op 10 december 1948 verscheen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de inleiding van deze verklaring staat letterlijk:

‘Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan ...

Moeilijke taal, maar als je goed leest gaat het om waardigheid, gelijkheid en vrede. Zonder die dingen vervalt de mensheid in barbaars gedrag.

Die universele verklaring van de rechten van de mens is uitgangspunt geweest van honderden verdragen die sindsdien zijn gesloten.

Definitie

Alle rechten waar een persoon of groep mensen aanspraak op mag maken.

Voorbeelden

Toelichting

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen