-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Sociale kwestie

Uit OmoPedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Beschrijving

Eind van de 18e eeuw verkeerde West-Europa in een stroomversnelling. Door de uitvinding van de stoommachine kwam er een snelle omschakeling naar een maatschappij waarin heel veel mensen gingen werken in de industrie. Ze waren door de mechanisatie in de landbouw werkloos geworden op het platteland en trokken met velen tegelijk naar de steden.

Daar kwamen ze terecht in niet al te beste omstandigheden. De huizen waren snel en slecht gebouwd en hadden bijna geen voorzieningen. Een eigen badkamer bijvoorbeeld was in die tijd een onvoorstelbare luxe die alleen was weggelegd voor de rijken in de samenleving! Mensen gingen naar een badhuis in de buurt. De mensen moesten hard en lang werken in de fabrieken.

In het begin van de Industriële Revolutie waren er meer arbeiders dan werk. De fabrikanten maakten hier gebruik van. Zij konden lage lonen uitbetalen, lange werkdagen voorschrijven, lieten ongezonde werkomstandigheden voortbestaan en konden zonder enig probleem arbeiders ontslaan.

De wil van de fabrikant was wet; arbeiders die zich verzetten of het niet eens waren met de regelingen van de fabrikant konden vertrekken. Ook vrouwen en kinderen werden ingezet bij dit arbeidsproces. Kinderarbeid was dus heel gewoon totdat door toedoen van Samuel van Houten in 1874 het bekende Kinderwetje ingevoerd werd die het fabricanten verbood om jonge kinderen betaalde arbeid te laten verrichten. Al deze slechte omstandigheden van de fabrieksarbeiders en hun gezinnen wordt de Sociale Kwestie genoemd.

Definitie

De slechte economische en sociale positie van arbeidersgezinnen in de tijd van de Industriële Revolutie.

Voorbeelden

Tekstverband

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen