-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Werkbegrippen

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Afspraken rondom begrippen staan op de overleg pagina Overleg:Begrippen

(Tekens ter goedkeuring Ed = @ Corné = $ Ankie = $begrip$ Anoek = o Stefan = % Arno = !! John = &)

 1. $Joegoslavië$ o
 2. $gletsjer$ o
 3. $morene$ o
 4. $eindmorene$ o
 5. $mandaatgebied$ o
 6. $Islam$ o
 7. $sahada$ o
 8. $steppe$ o
 9. $Ramadan$ o
 10. $Hadj$ o
 11. $salat$ o
 12. $zakat$ o
 13. $volksvertegenwoordiging$ o
 14. $tropen$ o
 15. $isolijn$ o
 16. $bevolking$ o
 17. $monarchie$ o
 18. $klimaatclassificatie$ o; zie overlegtab
 19. $Köppensysteem$ o
 20. $passaat$: definitie nog bekijken o
 21. $Intertropische Convergentiezone$ o
 22. $zuigelingensterfte$ & o
 23. $kindersterfte$ o &
 24. $strafkolonie$ tekstverband uitgebreid over Duivelseiland. o
 25. $burgemeester$ & o
 26. $poolstreek$ & o
 27. $WHO$ &o
 28. $mobiliteit$ &o
 29. $Scandinavië$ &o
 30. $tuinbouw$ & o
 31. $polder$ o &
 32. $gemaal$ & o
 33. $China$(& zie overlegtab)
 34. $Eén-kind-politiek$&
 35. $Dictatuur$ &
 36. $individualisering$&
 37. $Hub and spokemodel$&
 38. $transferpassagier&
 39. $liberaal(& zie overlegtab)
 40. $stuwwal&
 41. $plaattektoniek&
 42. $burgerij
 43. $feodalisme
 44. $jeugdcultuur o
 45. $emancipatie
 46. $zeespiegelstijging
 47. $Levant
 48. $Karavaanroute
 49. $Vruchtbare Sikkel
 50. $Turkije
 51. $ligging
 52. $schaalvergroting
 53. $internationale arbeidsdeling
 54. $Amerikanisering
 55. $identiteit
 56. $VOC
 57. $knooppunt
 58. $JIT
 59. $nationbuilding
 60. $modaliteit
 61. $endogene kracht
 62. $exogene kracht
 63. $asthenosfeer
 64. $convectiestroom
 65. $Opbouw van de Aarde
 66. $subductie
 67. $diepzeetrog
 68. $aardbeving
 69. $tektonische aardbeving
 70. $vulkanische aardbeving
 71. $instortingsaardbeving
 72. $aardkorst
 73. $gebergtevorming
 74. $breukgebergte
 75. $vulkanisme
 76. $effusief vulkanisme
 77. $epicentrum
 78. $hypocentrum
 79. $hotspot
 80. $aardplaat
 81. $aardmantel
 82. $explosief vulkanisme
 83. $stratovulkaan
 84. $vulkanische as
 85. $magma
 86. $lava
 87. $fumarolen
 88. $eruptie
 89. $gloedwolk
 90. $lahar
 91. $geiser
 92. $postvulkanisch verschijnsel
 93. $solfataren
 94. $seismogram
 95. $seismograaf
 96. $seismoloog
 97. $Schaal van Richter
 98. $Schaal van Mercalli
 99. $ring van vuur
 100. $magmahaard
 101. $Mid-Oceanische Rug
 102. Indus
 103. $factorij
 104. Vasco de Gama
 105. Voor-Indie
 106. $Goa
 107. Cabral
 108. Moren
 109. $Verdrag van Tordesillas
 110. $Bartholomeus Diaz
 111. $Kaap de Goede Hoop
 112. Brazilië
 113. Granada
 114. $Betuweroute
 115. $Betuwelijn (redirect)
 116. $trace
 117. $Planologische kernbeslissing (pkb)
 118. $teu
 119. $James Watt
 120. $stoommachine
 121. $Ruhrgebied
 122. $KLM
 123. $Schiphol
 124. $dubbeldoelstelling
 125. $BTW
 126. $Belasting
 127. $imago
 128. $Naamloze Vennootschap