-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Begrippen

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Wilt u deelnemen aan onze gebruikersenquête? Klik dan hier > 1 minuut enquête

 1. Eerste Wereld
 2. Tweede Wereld
 3. Derde Wereld
 4. aardbeving
 5. aardkern
 6. aardkorst
 7. aardmantel
 8. aardplaat
 9. aardschol
 10. aboriginal
 11. absolute afstand
 12. absolute ligging
 13. accultureren
 14. actieve vulkaan
 15. afkomst
 16. Afrika
 17. afstand
 18. afwenteling
 19. agglomeratie
 20. akkerbouw
 21. alfabetisme
 22. algemene hulp
 23. algemeen kiesrecht
 24. Al Gore
 25. allochtoon
 26. Amazone
 27. Amazonegebied
 28. ambtenaar
 29. Americo Vespucci
 30. Amerikanisering
 31. Amerika
 32. Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 33. Amsterdam Airport
 34. analfabetisme
 35. annexatie
 36. Antarctica
 37. AOW
 38. apartheid
 39. arbeid
 40. arbeidsbureau
 41. arbeidskracht
 42. arbeidsmigrant
 43. arbeidsmigratie
 44. arbeidsongeschiktheid
 45. arbeidsproductiviteit
 46. arbeidstijd
 47. archipel
 48. arme landen
 49. armoede
 50. armoedegrens
 51. artesische bron
 52. Artsen zonder Grenzen
 53. asiel
 54. asielzoeker
 55. assemblagelijn
 56. assimileren
 57. asthenosfeer
 58. Athene
 59. atol
 60. autochtoon
 61. Atjeh
 62. Atlantische Oceaan
 63. Australië
 64. autocratie
 65. Aziatische tijger
 66. Azië
 67. Bacterie
 68. Bahama-eilanden
 69. Bangladesh
 70. basisbehoefte
 71. basisrecht
 72. Bartholomeus Diaz
 73. BBP per hoofd
 74. BBP
 75. Bedoeïenen
 76. begroting
 77. belangengroepering
 78. belasting
 79. bemaling
 80. Berlijnse muur
 81. bestuur
 82. bestuurslaag
 83. betaalmiddel
 84. Betuweroute
 85. bevolking
 86. bevolkingsdichtheid
 87. bevolkingslaag
 88. bevolkingspiramide
 89. bevolkingsprognose
 90. bevolkingsspreiding
 91. bezet
 92. bezetting
 93. bezit
 94. bidonville
 95. bilaterale hulp
 96. biologisch afbreekbaar afval
 97. biotoop
 98. BNI
 99. BNP per hoofd
 100. BNP
 101. bodemerosie
 102. boomgrens
 103. bootvluchteling
 104. bostoendra
 105. braindrain
 106. breedte
 107. breedtegraad
 108. breedteligging
 109. breukgebergte
 110. breuklijn
 111. Britten
 112. broeikaseffect
 113. broeikasgassen
 114. broeikasgas
 115. bruine boon
 116. brutoloon
 117. bruto nationaal inkomen
 118. BTW
 119. budget
 120. budgetteren
 121. bulkgoederen
 122. burgemeester
 123. burgerij
 124. burgeroorlog
 125. Byzantijnse Rijk
 126. Canada
 127. Caribisch gebied
 128. CBS
 129. Celsius
 130. centrum periferie
 131. centrum-periferiestructuur
 132. China
 133. chinaklimaat
 134. cirkeldiagram
 135. clan
 136. CO2
 137. coalitie
 138. Columbus
 139. cokes
 140. commerciële landbouw
 141. Commissaris van de Koning
 142. communisme
 143. consumeren
 144. consumptie
 145. consumptiegoederen
 146. container
 147. containerisatie
 148. continent
 149. continentale korst
 150. continuïteit
 151. convectiestroom
 152. conurbatie
 153. corruptie
 154. Cubacrisis
 155. culturele minderheid
 156. cultuur
 157. deeltijdbaan
 158. De Nederlandse Bank
 159. dekolonisatie
 160. democratie
 161. democratisch
 162. demografie
 163. Demografische transitie
 164. Departement
 165. derdewereldlanden
 166. dictatuur
 167. diagram
 168. dienstplicht
 169. diepzeetrog
 170. dier
 171. dijkgraaf
 172. discriminatie
  1. negatieve discriminatie
  2. positieve discriminatie
 173. dividend
 174. dode vulkaan
 175. doelgroep
 176. dolmen
 177. donorland
 178. drainage
 179. draineren
 180. dubbeldoelstelling
 181. duurzaam gebruik
 182. duurzame ontwikkeling
 183. economie
 184. economische crisis
 185. ecosysteem
 186. Eén-kind-politiek
 187. eerlijke handel
 188. Eerste Kamer
 189. eeuw
 190. effusief vulkanisme
 191. Egypte
 192. eindmorene
 193. elite
 194. emancipatie
 195. emigratie
 196. endogene kracht
 197. emigreren
 198. encyclopedie
 199. Engels, Friedrich
 200. epicentrum
 201. equator
 202. erosie
 203. eruptie
 204. etnische groep
 205. EU
 206. Europa
 207. Europese Unie
 208. evenaar
 209. evennachtslijn
 210. exogene kracht
 211. exploitatie
 212. explosief vulkanisme
 213. export
 214. extreem
 215. extensieve landbouw
 216. fabricage
 217. fabrikant
 218. factorij
 219. Fahrenheit
 220. fair trade
 221. favela
 222. federatie
 223. feodalisme
 224. fluwelen revolutie
 225. forens
 226. forensisme
 227. Fossiele brandstof
 228. fotosynthese
 229. Franse Revolutie
 230. fresco
 231. fte
 232. fumarolen
 233. gastarbeider
 234. gebergtevorming
 235. gebonden hulp
 236. geboortecijfer
 237. geboorteland
 238. geboorteoverschot
 239. gedeputeerde Staten
 240. geiser
 241. geleide economie
 242. gelijkheidsbeginsel
 243. gelijkwaardigheid
 244. gemaal
 245. gemeente
 246. gemeenteraad
 247. generatie
 248. geografische breedte
 249. geografische lengte
 250. gezinsherenigende migratie
 251. gezinsvormende migratie
 252. gezondheid
 253. gezondheidszorg
 254. getto
 255. gletsjer
 256. globalisering
 257. Globe
 258. globetrotter
 259. gloedwolk
 260. Goa
 261. Gorbatsjov
 262. grafiek
 263. groei
 264. Groene Hart
 265. groene revolutie
 266. Groenland
 267. grondstof
 268. grondwet
 269. grootgrondbezitter
 270. Grote Oceaan
 271. guerrilla
 272. guerrilla-oorlog
 273. guerrillastrijd
 274. haciënda
 275. Hadj
 276. handelsbelemmering
 277. handelskolonie
 278. HDI
 279. hedendaagse geschiedenis
 280. heemraad
 281. heksenjacht
 282. histogram
 283. hoofdcultuur
 284. horige
 285. horst
 286. hotspot
 287. Hub and spokemodel
 288. huid
 289. humanitaire hulp
 290. humanisme
 291. hunebed
 292. Hunnen
 293. hurricane
 294. hygiëne
 295. hygiënisch
 296. hypocentrum
 297. hypotheek
 298. identiteit
 299. IJstijd
 300. IJzeren Gordijn
 301. imago
 302. IMF
 303. immaterieel
 304. immigratie
 305. import
 306. imperialisme
 307. inburgeringscursus
 308. indeling geschiedenis
 309. individualisering
 310. inkomstenbelasting
 311. index
 312. indexcijfer
 313. informele sector
 314. index menselijke ontwikkeling
 315. India
 316. Indische Oceaan
 317. industrialisatie
 318. industrieel
 319. industrie
 320. Industriële Revolutie
 321. infrastructuur
 322. inkomen
 323. inkomsten
 324. instortingsaardbeving
 325. Integratie
 326. integreren
 327. Internationaal Monetair Fonds
 328. intensieve landbouw
 329. interest
 330. internationale arbeidsdeling
 331. Intertropische Convergentiezone
 332. invoer
 333. invoerrechten
 334. inwonertal
 335. irrigatie
 336. Islam
 337. isolijn
 338. Italië
 339. ITC
 340. Jamaica
 341. James Watt
 342. jeugdcultuur
 343. jeugdloon
 344. Jihad
 345. JIT
 346. Joegoslavië
 347. Jodendom
 348. Jordanië
 349. Kaap de Goede Hoop
 350. kabinet
 351. kapitaalgoederen
 352. kapitalisme
 353. kapitalist
 354. kapitalistisch
 355. karavaanroute
 356. Kelvin
 357. kettingmigratie
 358. keuterboer
 359. kinderarbeid
 360. kinderbijslag
 361. kindersterfte
 362. kinderwetje
 363. kindslavernij
 364. klimaat
 365. klimaatclassificatie
 366. klimaatdiagram
 367. klimaatfactor
 368. klimaatverandering
 369. KLM
 370. knooppunt
 371. koloniaal
 372. kolonie
 373. kolonialisme
 374. kolonisatie
 375. kooldioxide
 376. koolstofdioxide
 377. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
 378. Köppensysteem
 379. Koude Oorlog
 380. kredietcrisis
 381. krottenwijk
 382. lahar
 383. landarbeider
 384. landbouw
 385. landbouwrevolutie
 386. landbouwsamenleving
 387. landhervorming
 388. landijs
 389. landklimaat
 390. Lapland
 391. Latijns-Amerika
 392. lava
 393. leefomgeving
 394. leeftijdsdiagram
 395. leeftijdsgrafiek
 396. leeftijdsopbouw
 397. leenstelsel
 398. lengte
 399. lengtecirkel
 400. lengtegraad
 401. Lenin
 402. Levant
 403. levensfase
 404. levensomstandigheden
 405. levensverschijnsel
 406. levensverwachting
 407. liberaal
 408. ligging
 409. lijndiagram
 410. link
 411. lithosfeer
 412. loco-burgemeester
 413. logboek
 414. lopende band
 415. luchtdruk
 416. magma
 417. magmahaard
 418. mainport
 419. mandaatgebied
 420. markt
 421. markteconomie
 422. Marx
 423. Marxisme
 424. Marxistische leer
 425. Marshallhulp
 426. massa
 427. massagoederen
 428. Masai
 429. materieel
 430. Max Havelaar
 431. mechanisatie
 432. Mediterranee
 433. mensbeeld
 434. mensenrechten
 435. meridiaan
 436. microkrediet
 437. middel
 438. middelen
 439. Middellandse Zee
 440. Middellandse Zeeklimaat
 441. Middeleeuwen
 442. Midden-Amerika
 443. Midden-Oosten
 444. Mid-Oceanische Rug
 445. migrant
 446. migratie
 447. migratiesaldo
 448. milieu
 449. Milieuprobleem
 450. milieuproblematiek
 451. miljoenennota
 452. millenniumdoelen
 453. minimumjeugdloon
 454. minimumloon
 455. minister
 456. ministerie
 457. Ministeriële verantwoordelijkheid
 458. MNO
 459. mobiliteit
 460. modaliteit
 461. moederland
 462. MOL’s
 463. monarchie
 464. mondiaal
 465. mondialisering
 466. Mongolië
 467. morene
 468. multicultureel
 469. multiculturele samenleving
 470. multilaterale hulp
 471. multinational
 472. multinationale onderneming
 473. Naamloze Vennootschap
 474. natie
 475. nationaal inkomen
 476. nationalisme
 477. nationaliteit
 478. nationbuilding
 479. naturalisatie
 480. natuurlijke groei
 481. natuurramp
 482. NAVO
 483. Nederland
 484. Nederlands-Indië
 485. nederzetting
 486. neerslag
 487. neokolonialisme
 488. neolithische revolutie
 489. nettoloon
 490. netto nationaal product
 491. Newly Industrialising Country
 492. NGO
 493. nibud
 494. NIC’s
 495. niet-biologisch afbreekbaar afval
 496. Nigeria
 497. nijverheid
 498. Nobelprijs
 499. nomaden
 500. noodhulp
 501. Noord-Amerika
 502. Noordelijke IJszee
 503. noordelijk halfrond
 504. Noord-Zuid tegenstelling
 505. normen en waarden
 506. nulmeridiaan
 507. NV
 508. oase
 509. Oceanië
 510. Oceanische korst
 511. Oliecrisis
 512. Omslagstelsel
 513. onderdaan
 514. onschendbaar
 515. ontbossing
 516. ontwikkeling
 517. ontwikkelingshulp
 518. ontwikkelingsland
 519. Ontwikkelingslanden
 520. ontwikkelingspeil
 521. ontwikkelingssamenwerking
 522. oostelijk halfrond
 523. Oost-Europa
 524. Oost-West tegenstelling
 525. Opbouw van de aarde
 526. OPEC
 527. oppositie
 528. Oranjerevolutie
 529. orgaan
 530. Organisatie
 531. organisme
 532. orkaan
 533. orogenese
 534. oudheid
 535. overeenkomst
 536. overgangsbepaling
 537. overurbanisatie
 538. Pakistan
 539. Pangea
 540. parlement
  1. Eerste Kamer
  2. Tweede Kamer
 541. particuliere hulp
 542. particuliere organisatie
 543. partij
 544. partnerland
 545. passaat
 546. peasant
 547. pendel
 548. pensioen
 549. periferie
 550. periode
 551. permafrost
 552. piramide
 553. piramidevorm
 554. piraterij
 555. pkb
 556. plaattektoniek
 557. planeconomie
 558. plant
 559. plantage
 560. polder
 561. politiek
 562. politieke partij
 563. poolstreek
 564. populatie
 565. postvulkanisch verschijnsel
 566. prehistorie
 567. prioriteit
 568. prioriteitenlijst
 569. Prinsjesdag
 570. producent
 571. produceren
 572. productiefactor
 573. productiemiddelen
 574. productiesector
 575. projecthulp
 576. proletariër
 577. proletarisch winkelen
 578. protectionisme
 579. Provinciale overheid
 580. Provinciale Staten
 581. provincie
 582. pullfactoren
 583. pushfactoren
 584. pyroclastische stroom
 585. quotum
 586. racisme
 587. radenrepubliek
 588. Ramadan
 589. Randstad
 590. referendum
 591. regering
 592. regionale autonomie
 593. relatieve afstand
 594. relatieve ligging
 595. reliëf
 596. remigratie
 597. Renaissance
 598. rente
 599. republiek
 600. reputatie
 601. re-urbanisatie
 602. revolutie
 603. rijk
 604. rijke stinkerd
 605. Rijksoverheid
 606. ring van vuur
 607. rivier
 608. Roma
 609. Romeinen
 610. Romeinse Rijk
 611. roots
 612. Ruanda
 613. Ruhrgebied
 614. ruilvoet
 615. ruilvoetverbetering
 616. ruilvoetverslechtering
 617. ruimtelijke segregatie
 618. Russische Revolutie
 619. Samuel van Houten
 620. Saalien
 621. Sahada
 622. Sahel
 623. salat
 624. savanne
 625. Scandinavië
 626. schaalniveau
 627. Schaal van Beaufort
 628. Schaal van Fujita
 629. Schaal van Mercalli
 630. Schaal van Richter
 631. Schaal van Saffir-Simpson
 632. schaalvergroting
 633. scheiding der machten
 634. schildvulkaan
 635. Schiphol
 636. Secundaire behoefte
 637. sedimentatie
 638. sedentarisatie
 639. seismograaf
 640. seismogram
 641. seismoloog
 642. Seksuele Revolutie
 643. senaat
 644. senator
 645. Sinti
 646. skelet
 647. slapende vulkaan
 648. slenk
 649. sloppenwijk
 650. Sociaal en Cultureel Planbureau
 651. sociale kwestie
 652. sociale segregatie
 653. sociale verzekering
 654. socialisme
 655. Socialistische partij
 656. solfataren
 657. solidariteit
 658. solidair
 659. Sovjet-Unie
 660. staafdiagram
 661. staat
 662. staatsburgerschap
 663. staatssecretaris
 664. stadsgewest
 665. stam
 666. stand
 667. Staten-Generaal
 668. stationaire bevolking
 669. steenschaal
 670. steentijd
 671. steppe
 672. sterftecijfer
 673. sterfteoverschot
 674. stoommachine
 675. strafkolonie
 676. stratovulkaan
 677. structurele hulp
 678. stukgoederen
 679. stuwwal
 680. subductie
 681. subsidie
 682. suburbanisatie
 683. suikerfeest
 684. synoniem
 685. Syrië
 686. Taliban
 687. tangentiële banenstelsel
 688. tektonische aardbeving
 689. temperatuur
 690. TEU
 691. Tien Geboden
 692. tijd van jagers en boeren
 693. tijdvak
 694. toendra
 695. toendraklimaat
 696. tornado
 697. tracé
 698. trade wind
 699. traditie
 700. traditionele
 701. transferpassagier
 702. transnationale onderneming
 703. Trias Politica
 704. tropen
 705. tropisch regenwoud
 706. tsunami
 707. tuinbouw
 708. Turkije
 709. Tweede Kamer
 710. Tweede Wereldoorlog
 711. tyfoon
 712. uitbuiting
 713. uitgaven
 714. uitvoer
 715. uivorm
 716. UNESCO
 717. UNICEF
 718. urbanisatie
 719. urnvorm
 720. UWV WERKbedrijf
 721. vaderland
 722. vakbond
 723. vaste lasten
 724. veeteelt
 725. verblijfsvergunning
 726. Verdrag van Tordesillas
 727. Verenigde Staten van Amerika
 728. vergrijzing
 729. vervoermiddel
 730. verwering
 731. Verzorgingsstaat
 732. vierkante kilometer
 733. vluchtsector
 734. VN
 735. Verenigde Naties
 736. VOC
 737. voedselketen
 738. volk
 739. volksverhuizing
 740. volksvertegenwoordiging
 741. volksverzekering
 742. vooroordeel
 743. voorziening
 744. vreemdeling
 745. vrijemarkteconomie
 746. vrouwenemancipatie
 747. vruchtbaarheidscijfer
 748. Vruchtbare Halvemaan
 749. Vruchtbare Sikkel
 750. vulkanische aardbeving
 751. vulkanische as
 752. vulkanisme
 753. Warschau-pact
 754. waterschap
 755. wederopbouw
 756. weer
 757. Wegener Alfred
 758. Weichselien
 759. welvaart
 760. wereldbank
 761. wereldbeeld
 762. wereldbol
 763. werelddeel
 764. WereldGezondheidsOrganisatie
 765. wereldhandel
 766. wereldkaart
 767. wereldmarkt
 768. werkgelegenheid
 769. werkloosheid
 770. westelijk halfrond
 771. Westerse landen
 772. West-Europa
 773. West-Romeinse rijk
 774. wethouder
 775. wetsvoorstel
 776. WHO
 777. windhoos
 778. zakat
 779. zeeklimaat
 780. zeespiegelstijging
 781. zelfvoorzienende landbouw
 782. zigeuner
 783. Zuid-Amerika
 784. zuidelijk halfrond
 785. zuigelingensterfte
 786. zwarte aarde
 787. zwerfkei