-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Akkerbouw

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Je rijdt langs uitgestrekte velden met tarwe en je denkt meteen aan akkerbouw. Prima! Als je aan het begrip landbouw denkt, is dat ook begrijpelijk, maar zorg dat je je niet vergist. Het begrip landbouw omvat meer dan alleen akkerbouw. Ook veeteelt en tuinbouw vallen eronder. De kans dat je akkerbouw met veeteelt verwart, is niet groot. Maar weet je wel het verschil tussen akkerbouw en tuinbouw?

Definitie

Grootschalige verbouw van gewassen in de open grond, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van machines.

Voorbeelden

Productie van aardappelen, tarwe, uien, rijst en dergelijke.

Tekstverband

  • Akkerbouw is per definitie grootschalig. Gewassen worden geproduceerd met behulp van machines of heel veel mankracht voor bijvoorbeeld het ploegen van de grond, het daarna weer gelijkmaken (egaliseren), het inzaaien, het onkruid bestrijden en niet te vergeten het oogsten. Als de boer probeert een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen, spreek je van intensieve akkerbouw.
  • Je spreekt van tuinbouw als de productie preciezer gebeurt en men bijvoorbeeld voorzichtiger met de eindproducten omgaat. Zie je een boer al met zeer grote machines tomaten plukken of aardbeien?