-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Alfred Wegener

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Alfred Wegener op 45-jarige leeftijd.

Alfred Wegener was een gedreven man. Hij wordt gezien als de grondlegger van de theorie van de “Continental Drift”, de verschuiving van de continenten.

Deze Duitse natuurkundige, astronoom en meteoroloog, is gedurende de tweede helft van zijn leven continu op zoek geweest naar meer bewijzen voor zijn idee dat alle continenten ooit aan elkaar vast hebben gezeten en sinds het begin van het Mesozoïcum (ca 200 miljoen jaar geleden) uit elkaar zijn gedreven.

Gedurende de vierde poolexpeditie naar Groenland in 1930 was een onderzoeksstation dringend toe aan bevoorrading. Vanaf de westkust vertrok een groep van 14 mensen, waaronder Wegener, om dat station te bereiken. Men kwam terecht in zware sneeuwstormen bij temperaturen onder de -60 graden Celsius. Iedereen keerde terug naar het basiskamp behalve Wegener en zijn compagnon Villurnsen. Waarschijnlijk door een combinatie van hartklachten, honger en uitputting is Wegener gestorven. Villurnsen heeft nog kans gezien hem snel te begraven.

Pas op 12 mei 1931 is zijn graf teruggevonden in de sneeuw. Villurnsen zelf is nooit meer gevonden. Wegeners graf is nu gemarkeerd met een vijf meter hoog kruis.

Net zoals Wegener al dacht, drijft dat inmiddels met sneeuw en ijs bedekte kruis met een snelheid van enkele centimeters per jaar, steeds verder van zijn geboortegrond af.

Definitie

Duits natuurkundige en meteoroloog (1880 – 1930), die algemeen wordt gezien als de grondlegger van de theorie van de continentverschuivingen.

Voorbeeld

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Gedenksteen bij het huis waar Alfred Wegener tussen 1908 en 1909 woonde in Berlijn.
  • De bovenste foto toont Alfred Wegener in 1925, dus vijf jaar voor zijn dood.
  • De onderste foto toont een herinneringstegel bij het huis waar hij tussen 1908 en 1909 in Berlijn woonde.

Toelichting

  • Alfred Wegener gold als één van de slimste leerlingen van de klas. Na een studie astronomie, heeft hij zich later vooral bezig gehouden met natuurkunde en meteorologie.
  • Al aan het begin van de vorige eeuw vertrouwde hij zijn ideeën over het ontstaan van de aarde op papier. In 1915 verscheen zijn beroemd geworden boek over het ontstaan van de continenten en oceanen (Die Entstehung der Kontinenten und Ozeane).
  • In de Eerste Wereldoorlog diende hij in het leger en werd al snel gewond. Daarna werd hij te werk gesteld bij de weerdienst van het leger en kon hij verder werken aan zijn theorie.
  • Wegener beweerde dat 200 miljoen jaar geleden alle continenten aan elkaar vast hebben gezeten en sindsdien uit elkaar zijn geschoven. Dat supercontinent noemde hij Pangea. Dat betekent letterlijk zoiets als “de gehele aarde”.
  • Bewijzen voor zijn theorie vond hij in de vormovereenkomst tussen de kustlijnen van de continenten, fossiele vondsten en oude gebergtes die nu opgedeeld zijn over meerdere continenten.
  • Jammer genoeg kon Wegener geen enkele logische verklaring vinden voor dat uit elkaar schuiven. Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat de convectiestromen in de mantel de motor vormt voor die verschuivingen. Men spreekt tegenwoordig van plaattektoniek.
  • Als een miskend genie is Wegener op vijftigjarige leeftijd aan zijn einde gekomen. Later is zijn grote verdienste voor de wetenschap wel degelijk erkend. Zo is 100 jaar na zijn geboorte een Duits Instituut voor onderzoek in polaire gebieden naar hem vernoemd, evenals een krater op de Maan en op Mars. Het schiereiland bij de westkust van Groenland waar zijn stoffelijke resten nog steeds begraven liggen, draagt ook zijn naam.