-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Algemeen kiesrecht

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In 2017 vieren de voorstanders van vrije verkiezingen feest. Dan is het precies honderd jaar geleden dat het Algemeen Kiesrecht in Nederland werd ingevoerd. Eigenlijk zou men dat feest nog twee jaar later moeten vieren, want pas in 1919 werd het ook voor vrouwen mogelijk hun stem uit te brengen. Voor 1917 mochten alleen mannen stemmen en dan nog alleen zij die een behoorlijk bedrag aan belastingen hadden betaald. Na 1917 mochten alle mannen stemmen. Vrouwen dus nog niet, maar er mocht al wel op vrouwen gestemd worden, bijvoorbeeld als lid van de Tweede Kamer. Na 1919 waren man en vrouw gelijk en mochten alle Nederlanders, ouder dan 22 jaar, hun gang naar de stemlokalen maken.

Definitie

Alle vrouwen en mannen, boven een bepaalde leeftijd, hebben het recht om te stemmen en om gekozen te worden bij politieke verkiezingen.

Voorbeelden

Bij verkiezingen van de Tweede Kamer, bij verkiezingen van Provinciale Staten, bij verkiezingen van de gemeenteraad en bij verkiezingen van waterschappen.

Tekstverband

  • Algemeen kiesrecht wordt ook wel algemeen stemrecht genoemd.
  • De leeftijd waarop je voor het eerst mag stemmen is inmiddels teruggebracht naar 18 jaar. Dat is zo sinds 1971.
  • Als je in de gevangenis zit, mag je niet stemmen. Dat stemverbod blijft gelden tot enkele jaren na vrijkomen.
  • Bij vrije verkiezingen is absolute geheimhouding verplicht. Mensen mogen bij verkiezingen nooit onder druk worden gezet of in verlegenheid worden gebracht. Stemhokjes dienen daarom bijvoorbeeld afgesloten te zijn.