-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Asielzoeker

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Soms komt het voor dat het in een land niet veilig is. Dit kan komen door oorlog of door een regering, die een bepaalde groep buitensluit of zelfs vervolgt. Als jij in zo'n land woont, kan het zijn dat je besluit om te vluchten uit jouw eigen land. Vaak vlucht je dan naar een ander land, waarvan je hoopt dat je daar veilig en onbezorgd kunt wonen. Op dat moment ben je een vluchteling. Je wilt (tijdelijk) in een ander land gaan wonen om ervoor te zorgen dat je veilig bent.

Als je bent gevlucht naar een ander land, dan kun je in dat land asiel aanvragen: een vergunning om in een land te verblijven. Op dat moment gaat zo'n land bepalen of je in aanmerking komt voor asiel. Vaak wordt er door zo'n land gekeken of de VN jouw land onveilig vinden. Als het asiel goedgekeurd wordt, dan mag jij in dat land (tijdelijk) gaan wonen. Ja krijgt dan je een verblijfsvergunning. Als je nog asiel zoekt of zolang het onderzoek naar jouw asiel nog loopt, ben je een asielzoeker.

Definitie

Een asielzoeker is iemand die zijn land van herkomst verlaten heeft en in een ander land asiel heeft aangevraagd.

Voorbeelden

Iemand zoekt asiel, omdat hij in zijn land vervolgd wordt vanwege bijvoorbeeld zijn geloof, huidskleur, nationaliteit, levensovertuiging of seksuele voorkeur. Zolang hij nog geen verblijfsvergunning heeft, is hij asielzoeker en verblijft hij/zij vaak in opvangcentra. Als iemand om een economische reden komt, bijvoorbeeld geen werk heeft, kan hij in Nederland geen asielaanvraag indienen. Zo'n asielzoeker wordt zeker teruggestuurd naar het land van herkomst. Asiel wordt alleen verleend als er serieuze dreiging is, dat iemand in zijn land van herkomst geen veilig leven heeft.

Tekstverband

  • Het aantal asielzoekers is natuurlijk niet elk jaar hetzelfde. Wanneer zich ergens een noodsituatie voordoet door bijvoorbeeld een burgeroorlog, neemt het aantal vluchtelingen toe. In 2009 is het aantal asielzoekers in Nederland gedaald. Elk land van de EU volgt hetzelfde asielbeleid. Ben je dus bijvoorbeeld in Duitsland afgewezen, dan maak je ook geen kans in ons land.
  • Wanneer een asielzoeker in ons land wordt toegelaten, krijgt hij de status van vluchteling. Je mag hier dan voorlopig één jaar blijven. Na dat jaar moet de vluchteling zijn verblijfsvergunning verlengen. Als een vluchteling hier vijf jaar is, krijgt hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hij mag hier dan altijd blijven ook al is de situatie in het moederland inmiddels sterk verbeterd.
  • De organisatie in ons land die de asielaanvragen behandelt is de IND, de immigratie en Naturalisatiedienst.

Kijk voor meer informatie ook eens op:
http://www.hetklokhuis.nl/lees/dossiers/read/dossier_intro.cfm?did=51D02333-220A-4714-AF85EE3DCDAB8183 Informatie over de IND kunnen jullie vinden op:
http://www.ind.nl