-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Derde Wereld

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

De derdewereldlanden bevinden zich met name in Zuid- en Midden Amerika, Afrika en Azië. Het zijn landen met een laag welvaartsniveau. De armste landen vinden we in Afrika. Om welvaart te meten maakt men vaak gebruik van het BNP (Bruto Nationaal Product) per hoofd van de bevolking; zeg maar wat iemand in een land gemiddeld per jaar verdient. Deze economische maat zegt wel veel maar niet alles. Om landen goed te kunnen vergelijken moet je meer criteria/punten gebruiken, zoals de hoogte van het geboortecijfer, de gemiddelde levensverwachting of het percentage analfabeten. Derdewereldlanden kennen hoge geboortecijfers, mensen worden er niet oud, velen kunnen niet lezen of schrijven. Hoe meer van dit soort criteria je gebruikt, hoe beter je kunt inschatten hoe hoog het welvaartsniveau is. Andere namen die voor Derde Wereld gebruikt worden zijn: onderontwikkelde landen, arme landen, het Zuiden, ontwikkelingslanden.

Definitie

Landen behorend tot de derde wereld.

Verzamelnaam voor alle arme landen op aarde.

Voorbeelden

Elk land in Afrika, bijvoorbeeld Marokko, Egypte en Zimbabwe, kun je tot de Derde Wereld rekenen. Enkele landen in Afrika zijn bezig zich op te werken tot de Eerste Wereld, zoals Zuid-Afrika.

Tekstverband

  • De term Derde Wereld doet vermoeden dat er ook een Eerste Wereld en een Tweede Wereld zijn. Dat klopt, maar alle drie zijn het verouderde begrippen, die steeds minder in officiële stukken terug te vinden zijn. De termen Eerste en Tweede Wereld worden bijna helemaal niet meer gebruikt. De term Derde Wereld kom je nog veel tegen.
  • Met de Eerste Wereld bedoelen we de rijke landen, die zich vooral bevinden in Europa, Noord-Amerika en Australië. Ook Japan wordt hiertoe gerekend. Het zijn landen met een hoog welvaartsniveau, waar de overheid goed voor zijn onderdanen kan zorgen. Waar precies de grens ligt tussen rijk en arm is natuurlijk niet zo duidelijk. Duidelijk is wel, dat in de loop van de tijd steeds meer landen tot de eerste wereld gerekend kunnen worden.
  • De communistische landen vormen de Tweede Wereld. Hun aantal wordt steeds kleiner. Als je goed leest, kan de Tweede wereld best samenvallen met de Eerste of de Derde. China hoort bijvoorbeeld tot de Tweede Wereld, maar is ook hard op weg tot de Eerste Wereld gerekend te kunnen worden. Cuba is een voorbeeld van een land, dat tegelijkertijd tot de Tweede als de Derde Wereld hoort.
  • De term onderontwikkelde landen wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Het klinkt erg negatief. Ook de term Het Zuiden wordt niet vaak aangehaald. Hoewel het inderdaad zo is, dat de meeste arme landen zich in het zuidelijke deel van de wereld bevinden, zijn daar ook rijke landen als Australië en Nieuw-Zeeland te vinden. Deze landen zijn dus niet zo blij met de term Het Zuiden. De term ontwikkelingslanden wordt het meest gebruikt. Het benadrukt ontwikkeling, een positieve verandering, die vele landen meemaken.