-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Dienstplicht

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Persoonlijke dienstplicht bestaat in ons land sinds 1898. Iedere man die daarvoor geschikt was moest als hij 18 was verplicht ongeveer een jaar deel uitmaken van de strijdkrachten. Uitstel kon men krijgen voor bijvoorbeeld studie, terwijl mannen met zogenaamde gewetensbezwaren vervangende maatschappelijke taken kregen toebedeeld.

Definitie

Plicht (voor het mannelijk deel van de bevolking) om tijdelijk werkzaamheden te vervullen in het leger.

Voorbeeld

Vroeger werden mannen in het jaar waarin ze 18 werden opgeroepen voor een militaire keuring. Op basis van die keuring werd bepaald of iemand geschikt was om te dienen in het leger. Als dat zo was, kreeg je een oproep om je op een bepaald moment te melden in de kazerne en begon je dienstplicht.

Toelichting

  • Sinds 1996 wordt niemand meer opgeroepen voor militaire dienst. Toch is de dienstplicht niet officieel afgeschaft. Als de oorlogssituatie er om vraagt, zou in de toekomst dat oproepen dus weer kunnen gebeuren.
  • Waarom is die dienstplicht nu afgeschaft? Belangrijkste reden is het wegvallen van de oorlogsdreiging. Bovendien past het feit dat alleen mannen werden opgeroepen ook niet echt in het plaatje van gelijkheid van mannen en vrouwen. Tenslotte zijn Nederlandse militairen op dit moment vooral betrokken bij vredesoperaties in het buitenland. Bij die werkzaamheden hoort een aantal gevaren waar je niet zo maar mensen aan mag blootstellen.
  • Het huidige leger bestaat dan ook geheel uit beroepsmilitairen die echt voor hun vak gekozen hebben en zich terdege bewust zijn van de gevaren.
  • Mannen met een dubbele nationaliteit, oftewel met twee paspoorten, zoals bijvoorbeeld allochtone Turken en Marokkanen, worden door deze landen nog steeds opgeroepen voor de dienstplicht, omdat die in dat land nog niet is afgeschaft. Ze krijgen vaak wel de keuze om of (verkort) de dienstplicht te vervullen, of een bepaald bedrag te betalen zodat ze de dienstplicht kunnen afkopen. Als deze mannen geen gehoor geven aan deze oproep lopen ze het risico als ze in dat land komen opgepakt te worden om de dienstplicht te vervullen.