-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Economie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Op de voorpagina van de krant stond de zin: “Het gaat weer wat beter met de economie!” Na de periode van de kredietcrisis tussen 2007 en 2009 was dat niet verkeerd te lezen. Maar wat betekent die zin nu precies? In ieder geval dat mensen weer meer geld te besteden hebben, bedrijven meer winst maken en er minder werkloosheid is. Mensen hebben altijd behoeftes, maar kunnen die natuurlijk nooit allemaal waarmaken. Je zult keuzes moeten maken. In die wereld van schaarste speelt vertrouwen in de maatschappij een grote rol. Dat vertrouwen bepaalt hoe de economie er voor staat.

Definitie

Wetenschap die bestudeert hoe mensen met schaarse middelen omgaan om hun behoeften te bevredigen.

Voorbeelden

  • Economie gaat over de manier hoe in een vrije markt een prijs ontstaat. Waarom zijn sommige goederen duur en andere goedkoop? Dat heeft alles te maken met vraag en aanbod. Als heel veel mensen iets willen hebben, ontstaat schaarste en worden goederen vanzelf duurder. Als je iets aan de straatstenen niet kwijt kunt, gaat de prijs vanzelf naar beneden.
  • Economie gaat over de manier van produceren. Hoe kun je dat bijvoorbeeld het beste doen? Hoe minder onkosten je maakt, hoe meer je verdient!
  • Economie gaat over het consumentengedrag van de bewoners, over de verdeling van de welvaart en over de verdeling van de goederen over de mensen.

Toelichting

  • Economen vragen zich af hoe de economie werkt en hoe daarin de meest wenselijke situatie te bereiken. Wat moet je bijvoorbeeld doen als overheid als je ziet dat het economisch niet zo goed gaat?
  • Het woord economie komt uit het Grieks en betekent letterlijk huishoudkunde.
  • In de economie wordt een arbeidszijde en een vraagzijde onderscheiden. Met arbeiders, grondstoffen en kapitaal kunnen goederen worden gemaakt. Consumenten (in binnen- en buitenland) en de overheid besteden die dingen vervolgens weer. Arbeidszijde en vraagzijde treffen elkaar op de markt. Op die markt wordt de prijs bepaald.
  • In de economie kun je twee soorten markten onderscheiden, de vrije markt en de geleide markt. Bij de eerste heeft de overheid helemaal geen invloed, bij de tweede regelt de overheid alles. In de praktijk komt geen van beide echt voor. Meestal is er sprake van een gemengde markt. De overheid laat zaken toe, behalve als men vindt dat dat niet goed is. Je mag bijvoorbeeld bepaalde goederen niet maken en verhandelen of te lage prijzen vragen voor producten.