-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Emancipatie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In 2007 maakte een Franse onderzoekster (arbeidseconome Hélène Couprie) de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek onder Britse vrouwen. Zo gauw ze waren gaan samenwonen, gingen hun huishoudelijke taken met ongeveer de helft omhoog terwijl die van hun mannen met 30% afnamen. De vrouwen bleken zich vaak mateloos te irriteren aan de rommel die de mannen maakten en meenden daar iets aan te moeten doen. De mannen zagen dat anders. Zij vertelden de onderzoekster dat ze dachten dat vrouwen van nature de neiging hadden zich met huishoudelijke taken te bemoeien.

Onderzoek heeft verder aangetoond dat meestal de totale hoeveelheid werk die de mannen en de vrouwen in een huishouden doen ongeveer gelijk zijn aan elkaar, maar de mannen werken vooral buitenshuis en doen betaalde arbeid terwijl de vrouwen gemiddeld meer dan 75% van hun tijd besteden aan onbetaalde werkzaamheden in en rondom het huis. Bij gezinnen met jonge kinderen is dit verschil nog groter.

Ondanks de vrouwenemancipatie is er dus nog wel het een en ander nodig om net zoveel huismannen als huisvrouwen in de samenleving te krijgen.

Definitie

Streven naar gelijkgerechtigdheid en zelfstandigheid.

Voorbeelden

  • Streven naar actief stemrecht
  • Streven naar gelijke beloning
  • Streven naar eigen keuzes op het gebied van seksualiteit
  • Streven naar hoge posities in de maatschappij

Toelichting

  • Sinds het begin van de vorige eeuw doet het vrouwelijk deel van de bevolking, daarbij geholpen door een flink deel van de mannelijke bevolking, haar uiterste best te emanciperen. Vrouwen streefden naar gelijke rechten. Vroeger hadden vrouwen geen stemrecht, noch in de politiek, noch in het huishouden. De wil van de man was wet, het enige recht van de vrouw was het aanrecht bij wijze van spreken. Dat vond men in die tijd ook heel normaal.
  • Vanaf 1919 mochten vrouwen stemmen bij verkiezingen. Vrouwen wilden terecht nog meer. Zij wilden gelijke behandeling bij rechtspraak, gelijke beloning van hun verrichte arbeid, meer kansen op hoge posities in de samenleving.
  • De vrouwenemancipatie beleefde zijn hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Men wilde recht op seksuele vrijheid. “Baas in eigen buik” was in die tijd een gevleugeld begrip.
  • In ons land is de vrouwenemancipatie al in een vergevorderd stadium. Hoewel er nog steeds verschillen zijn tussen man en vrouw, heeft het streven naar gelijkgerechtigdheid toch al grote vormen aangenomen. In veel ontwikkelingslanden echter bevindt die emancipatie zich in een beginstadium. Veel vrouwen vinden het daar nog steeds normaal dat ze zich in een ondergeschikte positie bevinden en hun belangrijkste taak nog steeds in het huishouden en het opvoeden van de kinderen ligt.
  • Emancipatie en vrouwenemancipatie zijn twee begrippen die in elkaars verlengde liggen. Emancipatie is echter een breder begrip dat je bijvoorbeeld ook kunt toepassen op de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Die wilden ook gelijke rechten ten opzichte van de blanke bevolking.