-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Etnische groep

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In Nederland leven veel verschillende etnische groepen: Nederlanders, Chinezen, Turken, Marokkanen, Surinamers enzovoort. Een etnische groep is eigenlijk een bij elkaar horende groep mensen of volk. Je zult wel gemerkt hebben, dat sommige inwoners van Nederland anders zijn dan de oorspronkelijke bewoners van van ons land: hun afkomst, taal of godsdienst verschilt van die van inwoners met een Europese etniciteit. Zij hebben een andere, eigen cultuur en voelen zich hierdoor vaak met elkaar verbonden. Als verschillende etnische groepen binnen één land wonen, kunnen problemen ontstaan, waaruit soms zelfs burgeroorlogen voortkomen: Ruanda, voormalig Joegoslavië. Het kan ook zijn dat twee groepen mensen dezelfde taal spreken, maar toch tot verschillende etnische groepen behoren, omdat zij tot een andere stam, clan of volksgroep behoren. Veel Joodse mensen spreken geen Hebreeuws, maar bijvoorbeeld Nederlands, de taal van het land waar ze wonen. Toch behoren zij op basis van hun geloof tot de Joodse gemeenschap als etnische groep, omdat zij zich Jood voelen. Een etnische groep hoeft dus niet in één land bij elkaar te wonen.

Definitie

Een groep mensen, die bij elkaar hoort op basis van cultuur, geboorteland, taal, geloof of geschiedenis. De groep mensen moeten zich ook met elkaar verbonden voelen.

Voorbeelden

  • De Friezen vormen binnen Nederland een etnische groep. Zij horen bij elkaar, omdat ze de Friese taal spreken, maar ook omdat ze zichzelf Fries voelen.
  • In een land als de Verenigde Staten wonen nog veel meer verschillende etnische groepen dan bij ons. Een grote groep daar zijn bijvoorbeeld de Hispanics; immigranten uit Midden-Amerika.

Tekstverband

  • Etnische minderheden hebben in Nederland vaak twee paspoorten. Eén van het land van afkomst van grootouders en ouders en één van hun nieuwe land, Nederland. Hierdoor moeten Turkse jongemannen hun dienstplicht vervullen in het Turkse leger, terwijl ze hier geboren zijn, wonen en werken.
  • Bij een aantal etnische minderheden worden veel kinderen geboren, terwijl bij Nederlanders het geboortecijfer veel lager ligt. Door acculturatie nemen veel etnische groepen in Nederland echter onze gewoonte om minder kinderen te krijgen over.
  • Antillianen komen van de Nederlandse Antillen, een vroegere Nederlandse kolonie, en zijn daardoor rijksgenoten, dus Nederlanders. Toch horen ze bij een andere etnische groep. Hun afkomst, taal en cultuur verschillen van de Nederlandse.