-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Gastarbeider

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

We leven in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hasan woont samen met zijn vrouw en vier kinderen in een klein huisje in het noorden van Marokko. Er is geen warm water, de stroom valt met regelmaat uit. Hij heeft zoveel schulden dat hij zijn kleine akker heeft moeten verkopen. Als landloze ziet hij in Marokko geen toekomst meer. Ineens hoort hij dat de Nederlandse overheid mensen zoekt in Marokko om in Nederland te komen werken in de industrie. Blijkbaar zit Nederland om arbeiders te springen en gaat de overheid in het buitenland op zoek naar personeel. Daar heeft Hasan wel oren naar. Hij moet toch iets verdienen! Hij laat vrouw en kinderen achter in Marokko en komt tijdelijk naar Nederland als gastarbeider.

Definitie

Iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten.

Voorbeelden

  • Eind jaren vijftig en begin jaren zestig kwamen de gastarbeiders vooral uit Zuid-Europese landen als Spanje, Portugal en Italië.
  • Eind jaren zestig kwamen de gastarbeiders vooral uit Turkije en Marokko.
  • Tegenwoordig komen gastarbeiders vooral uit Oost-Europese landen.

Toelichting

  • Net na de Tweede Wereldoorlog lag ons land in puin en zochten veel Nederlanders hun heil in het buitenland. Dat werd zelfs door de overheid aangemoedigd. Dankzij de steun van de Verenigde Staten verliep de wederopbouw heel voorspoedig en kwam er een enorme industrialisatie. Dat zorgde voor een tekort aan arbeidskrachten. Dat kwam overigens ook omdat veel Nederlanders het werk in de zware industrie en mijnbouw niet meer wilden doen.
  • De overheid is daarop actief begonnen met het zoeken naar arbeidskrachten in het buitenland. Dat was voor het eerst dat ze dat deden. Er werd nadrukkelijk afgesproken dat die arbeiders hier maar tijdelijk zouden zijn. Na afloop van hun arbeidscontract zouden ze weer terug gaan naar hun vaderland. Het toelatingsbeleid van de overheid was erg soepel. Velen kwamen dan ook naar ons land.
  • In het begin werd er ook geen moeite gedaan om te gastarbeiders te laten inburgeren, integreren met een moeilijk woord. Waarom ook als je weet dat ze weer vertrekken? Later bleek dat dat gast zijn wel van heel lange duur was. De overheid had op dat terugsturen geen greep.
  • Door de oliecrisis van 1973 raakte ons land in een dip en stopte de werving van gastarbeiders. Dat betekende niet dat het aantal gastarbeiders afnam. Integendeel, er waren er heel veel op eigen gelegenheid gekomen, al dan niet in de illegaliteit. Verder kon de regering het natuurlijk niet verbieden dat de gastarbeider zijn vrouw en kinderen liet overkomen. Iedereen heeft tenslotte recht op familie!
  • Let erop dat het begrip gastarbeider een heel ruim begrip is. Iedereen die vanuit het buitenland hier tijdelijk komt werken, mag je zo noemen. In de praktijk doe je dat alleen met zogenaamde niet-westerse allochtonen, zoals Marokkanen en Turken.