-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Geboortecijfer

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Een getal dat aangeeft hoeveel mensen er in een land per 1000 mensen geboren worden in een jaar. Als het aantal geboorten niet per 1000 mensen bekeken zou worden, zouden landen met een grote bevolking zoals India automatisch meer geboorten kennen dan een klein land als Nederland, maar dat zegt natuurlijk niets over bijvoorbeeld het gemiddeld aantal kinderen dat gezinnen krijgen. Arme landen krijgen gemiddeld meer kinderen dan rijke. Wil je landen goed met elkaar vergelijken, dan moet je dus niet uitgaan van het totaal aantal geboren baby's, maar van het aantal per duizend mensen. Een hoog geboortecijfer betekent dat er in verhouding veel baby's geboren worden. Het geboortecijfer zegt vaak iets over de welvaart in een land. Een hoog geboortecijfer duidt vaak op een lage welvaart. Hierbij moet je wel oppassen. Er spelen ook andere dingen een rol, zoals de leeftijdsopbouw. Een oude bevolking krijgt natuurlijk minder kinderen dan een jonge en dus zal daar het geboortecijfer lager zijn. Nederland heeft een vrij laag geboortecijfer (zie onderstaande grafiek) in vergelijking met India. Daar was het geboortecijfer in 2008: 22,2‰.

Geboortecijfer NL-2001 tov Europa.jpg

Bron: OECD Health Data

Bron voor Nederland:statline.cbs.nl

Het geboortecijfer voor Nederland is de laatste jaren aan het dalen. Dit wordt veelal toegeschreven aan de afname van het aantal kinderen dat mensen van allochtone afkomst krijgen. Door de integratie van deze groep mensen in Nederland krijgen zij minder kinderen.

Voor actuele geboortecijfers kun je kijken op http://www.indexmundi.com/map/?v=25&l=nl

Definitie

Het aantal levendgeborenen per 1000 mensen per jaar.

Voorbeelden

zie hiervoor http://www.indexmundi.com/map/?v=25&l=nl

Tekstverband

  • Het begrip geboortecijfer hoort thuis in het rijtje demografie, sterftecijfer, bevolkingspiramide, welvaart, gezondheidszorg.
  • Het geboortecijfer onder de allochtone inwoners van Nederland is hoger dan dat van de autochtonen, maar wordt ook steeds lager. Dat komt omdat de allochtonen in Nederland steeds meer integreren. Er is geen noodzaak meer om veel kinderen te krijgen en ze passen zich dus ook op dit front aan aan de Nederlandse samenleving.