-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Gedeputeerde Staten

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Elke Nederlandse provincie kent een dagelijks bestuur. Mensen die zich elke dag bezighouden met het wel en wee van hun provincie. Dit dagelijks bestuur noemen we het college van Gedeputeerde Staten (GS). Elke gedeputeerde heeft zijn eigen specialisme, zijn eigen beleidsterrein, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en milieu of economische zaken. De leden van GS staan onder leiding van de Commissaris van de Koningin.

Definitie

Dagelijks bestuur van de provincie die beleidsplannen maakt en zorgt voor de uitvoering van die plannen.

Voorbeelden

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben hun kantoor in het provinciehuis in Den Bosch.

Toelichting

  • Het aantal gedeputeerden varieert per provincie. Het kleinste college is dat van Flevoland. Dat bestaat uit vier leden. De meeste provincies hebben er zes of zeven.
  • GS wordt gekozen uit de leden van Provinciale Staten, voor de duur van vier jaar. Als Provinciale Staten aftreden, treden ook de leden van GS af.
  • De gedeputeerden maken samen met hun ambtenaren plannen en voeren die na goedkeuring door Provinciale Staten uit. Verder krijgen ze allerlei opdrachten uit Den Haag (het rijk) die ze moeten uitvoeren. Tenslotte hebben ze ook een controlerende functie op de gemeenten die onder die provincie vallen.
  • De leden van Gedeputeerde Staten moeten in principe altijd informatie doorspelen naar Provinciale Staten. Achterhouden van informatie wordt als een politieke doodzonde gezien en zorgt ervoor dat de gedeputeerden moeten vertrekken.