-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Gemeenteraad

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

“Gemeenteraad zegt het vertrouwen in de burgemeester op”. Zo’n krantenkop staat soms in de krant. De burgemeester heeft blijkbaar een grote fout gemaakt die te maken kan hebben met het niet of onvolledig inlichten van de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad het vertrouwen in de bestuurder heeft verloren, zal die bestuurder moeten opstappen. Het hoofd van de gemeente is, zo blijkt uit dit voorbeeld, niet de burgemeester, maar de gemeenteraad.

Definitie

Groep van gekozen volksvertegenwoordigers, die op gemeentelijk niveau het gemeentebestuur (Burgemeester en Wethouders) controleert.

Voorbeelden

  • Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een begroting opgesteld voor het komende jaar. De gemeenteraad bespreekt die begroting en keurt hem goed of af.
  • De burgemeester is verwikkeld geweest in een zaak waarin belangenverstrengeling speelde. In een emotionele raadsvergadering is de gemeenteraad niet gevoelig voor de argumenten die de burgemeester aanvoert en zegt het vertrouwen op.

Toelichting

  • De leden van de gemeenteraad worden voor vier jaar gekozen. Vaak zijn de mensen op wie je kunt stemmen lid van een landelijk bekende politieke partij, maar het kunnen ook leden zijn van een plaatselijke partij.
  • De gemeenteraad komt zo vaak bij elkaar als nodig, maar minimaal 10 keer per jaar. In de praktijk vergaderen ze één maal per maand, onder voorzitterschap van de burgemeester. De vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar.
  • De gemeenteraden zijn niet altijd even groot. Kleine gemeenten kunnen toe met 9 leden, maximaal zitten er ruim 40 mensen in de raad.
  • Uit hun midden kiezen de gemeenteraadsleden de wethouders die dus ook voor vier jaar worden aangesteld. Daarna maakt zo’n wethouder geen deel meer uit van de raad en moet de raad worden aangevuld met enkele nieuwe leden.
  • In de grootste gemeente van ons land, Amsterdam, zijn deelgemeenten onderscheiden die ook ieder een eigen deelgemeenteraad hebben.
  • De taak van de gemeenteraad is vergelijkbaar met die van Provinciale Staten op provinciaal niveau en met het parlement op rijksniveau.
  • De meeste leden van de gemeenteraad werken niet fulltime voor de gemeente, maar hebben ook een (deeltijd) baan of een studie naast hun werk voor de gemeente.
  • Je kunt vanaf 18 jaar lid worden van de gemeenteraad, als je er maar voor zorgt dat je gekozen wordt! Je mag je echter al wel eerder verkiesbaar stellen. De regel is dan dat je in de zittingsperiode van de gemeenteraad (4 jaar) 18 jaar wordt. Zo stond de dochter van de bekende SP'er Jan Marijnissen in 2002 op de kieslijst van de SP in Oss. Ze werd zelfs met voorkeurstemmen verkozen in de raad, maar mocht haar zetel pas innemen toen ze 18 jaar was geworden in 2003.