-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Gezinsherenigende migratie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In de jaren zestig had Nederland een enorme groei van de economie. Tegelijkertijd was er een tekort aan arbeidskrachten. Met de Marokkaanse en Turkse regering zijn toen afspraken gemaakt om arbeiders naar Nederland te mogen halen. In die landen was namelijk veel werkloosheid. In eerste instantie was het de bedoeling, dat die arbeidsmigranten maar tijdelijk in Nederland zouden blijven. Daarom spreken we van gastarbeiders; te gast om te werken. De mannen kwamen naar ons land. Vrouw en kinderen bleven in het begin thuis in Marokko of Turkije. De gastarbeiders woonden hier meestal in pensions. Vaak leefden ze met veel mannen in een kleine ruimte. Ze werkten lange dagen en hadden dus niet veel ruimte nodig. Daar waren ze zelden. Door ruimte te delen met andere gastarbeiders, hoefden ze niet veel geld uit te geven aan huur en konden ze zoveel mogelijk naar huis sturen. Toen in de loop van de jaren '70 duidelijk werd, dat de migranten hier voor altijd wilden blijven en ze hun baan langer konden houden, wilden zij ook hun familie laten overkomen. De regering stond dat toe op voorwaarde dat ze hier hun gezin konden onderhouden en een goede huisvesting konden geven. De gezinnen werden herenigd, weer bij elkaar gebracht en gingen in de goedkopere wijken in de stad wonen. Deze gezinshereniging vond met name plaats in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.

Definitie

Vorm van migratie waarbij een arbeidsmigrant zijn vrouw en kinderen laat overkomen uit zijn land van herkomst.

Voorbeelden

De Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, die hun vrouw en kinderen lieten overkomen, zorgden voor gezinshereniging in Nederland . Op dit moment komt gezinshereniging veel voor onder Polen en Roemenen.

Tekstverband

Naast gezinshereniging wordt ook vaak gesproken over gezinsvormende migratie. Dan gaat een migrant, die al in Nederland woont zelf een nieuw gezin stichten. Hiervoor gaat een Turkse of Marokkaanse arbeidsmigrant terug naar zijn moederland om daar een (door familie uitgezocht) meisje op te halen als zijn bruid. Het kan ook zijn dat een meisje dat al in Nederland woont, trouwt met een man uit het moederland. In dat geval komt de bruidegom dus naar Nederland. De overheid wil deze vorm van migratie beperken door een minimumleeftijd vast te stellen voor de huwelijkskandidaten.