-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Gezinsvormende migratie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Een bruid over laten komen uit een ander land? In sommige culturen is het heel normaal in het land van herkomst op zoek te gaan naar een partner. Veel jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond trouwen met iemand, die nog niet in Nederland woont. Soms kiezen ouders of grootouders een partner voor hen uit, die nog in hun moederland woont. Spannend, niet? Naar Nederland verhuizen om te trouwen terwijl je het land, de taal helemaal en soms zelfs je partner niet kent...met als doel daar een gezin te vormen.

Definitie

Migratievorm waarbij een persoon naar een land komt om hier te trouwen of te gaan samenwonen met iemand, die al wel in dat land woont.

Voorbeelden

Het CBS geeft bij de definitie ook nog aan dat de persoon, die naar Nederland komt, nog nooit eerder met de betrokkene partner heeft samengewoond of gehuwd is (geweest).

Veel allochtone Nederlanders willen uitsluitend trouwen met vrouwen of mannen uit hun moederland. Ze willen graag een gezin vormen met iemand uit dezelfde cultuur.

Tekstverband

  • Migratie, het verhuizen, kan zijn emigratie, uit eigen land vertrekken, immigratie, zich in een nieuw land vestigen of binnenlandse migratie, binnen het eigen land verhuizen
  • Gezinsvormende migratie geeft partners, die uit het buitenland komen een reden om een vergunning te krijgen om in Nederland te blijven. Onze regering wil deze reden om te immigreren in ons land dan ook beperken door bijvoorbeeld een minimumleeftijd voor de huwelijkskandidaten vast te leggen.