-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Grafiek

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Een grafiek is een grafische voorstelling, waarin men verbanden tussen twee of meer variabelen (veranderlijken) in beeld brengt. Zo’n grafiek gebruikt men om wiskundige functies zichtbaar te maken in een tekening of om allerlei statistische waarden in één oogopslag duidelijk te maken. Bij een wiskundige grafiek gebruikt men altijd een X-as en een Y-as en zet men op die grafiek een aantal waarden uit die behoren bij een functie. In de statistiek probeert men altijd getallen zodanig af te beelden dat de gegevens makkelijk zijn af te lezen. Een grafiek wordt ook wel een diagram genoemd.

Definitie

Grafische voorstelling van een wiskundige formule of allerlei statistische gegevens.

Voorbeelden

Tekstverband

  • De begrippen diagram en grafiek worden vaak door elkaar gebruikt.
  • Bij een lijndiagram zet men op de horizontale as bijvoorbeeld jaren en op de verticale as de waarden van een bepaald gegeven, bijvoorbeeld het aantal inwoners van een land. Voor elk jaar kun je in de grafiek de juiste waarde intekenen. Tenslotte verbind je de gevonden punten met een vloeiende lijn.
  • Bij een staafdiagram doe je ongeveer hetzelfde. Je zet bijvoorbeeld op de horizontale as de jaartallen en maakt per jaartal een staafje met de juiste waarde. Die staafjes worden in tegenstelling tot een lijndiagram niet met elkaar verbonden. Een voorbeeld van een staafdiagram is een leeftijdsdiagram.
  • Een cirkeldiagram kun je gebruiken om een aantal gegevens weer te geven die samen 100% zijn, bijvoorbeeld de verdeling van de beroepsbevolking in beroepssectoren. Elk procent van dat totaal geef je in het cirkeldiagram aan met een hoek van 3.6 graden (de cirkel rond = 360 graden = 100%)
  • Een klimaatdiagram is in feite een samengesteld diagram waarin je zowel de gegevens van de neerslag als de temperatuur verwerkt. De neerslag wordt daarbij altijd aangegeven met staafjes en de temperatuur met een lijn.