-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Waterschap

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Heemraad)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Ons land kent vier verschillende bestuursniveaus. Iedereen kent het rijksniveau, het provinciaal niveau en het gemeentelijk niveau. Deze bestuurslagen regelen ongeveer alles wat er in een samenleving te regelen valt, van het bouwen van huizen, het verlenen van subsidies aan theatergroepen, het zorgen dat de openbare veiligheid geregeld is en wat al niet. Aan één taak besteden ze echter geen aandacht, want dat is voorbehouden aan het vierde bestuursniveau, het niveau van het waterschap. Met zo’n waterschap kan zowel het bestuur worden bedoeld als het gebied dat ze beheren. Nederland telt 27 waterschappen. Het zijn zogenaamde afwateringsgebieden waarvan de grenzen niet samenvallen met provincies of gemeenten. In de provincie Noord-Brabant liggen vier (delen van) waterschappen. Waterschappen worden in Noord- en Zuid-Holland ook wel Hoogheemraadschappen genoemd.

Definitie

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
De 27 waterschappen in Nederland - Klik op kaart voor vergroting
  • Overheidsinstantie die in een bepaalde regio (afwateringsgebied) de taak heeft de waterhuishouding te regelen
  • Afwateringsgebied dat door een waterschap wordt beheerd.

Voorbeelden

  • Waterschap de Dommel
  • Waterschap Aa en Maas
  • Waterschap de Brabantse Delta

Zie voor een overzicht van alle 27 waterschappen de kaart.

Toelichting

  • Voor heel veel Nederlanders zijn waterschappen een “ver van mijn bedshow”. Vaak weet men niet eens van welk waterschap men ingezetene is, laat staan wat die waterschappen allemaal doen. Toch zijn die waterschappen erg belangrijk want ze zorgen voor het onderhoud van dijken en andere waterkeringen, ze zorgen voor de kwaliteit van het water en van de hoeveelheid water. Dat is zeker in ons laaggelegen landje toch geen overbodige luxe! Wij Nederlanders zijn gewend aan water en nemen het vaak als vanzelfsprekend aan dat die waterhuishouding goed geregeld is. Zeker met de optredende klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor het zeespiegelniveau en de afwatering van de rivieren, is goed waterbeheer heel belangrijk!
  • Net zoals de andere drie overheidsniveaus wordt ook het bestuur van de waterschappen gekozen. Dat gebeurt eens in de vier jaar en wel met de post. Mensen kunnen nu stemmen op landelijke partijen en partijen die alleen bij de waterschapsverkiezingen meedoen. Zo zijn er de Algemene Waterschapspartij, de partij Werk aan Water en de partij Water Natuurlijk. De animo om voor de waterschappen te stemmen is echter niet groot.
  • Op basis van die verkiezingen komt er een algemeen bestuur die een controlerende taak heeft. Uit het algemeen bestuur worden de leden van het dagelijks bestuur gekozen. Zo’n lid noemt men ook wel een heemraad. De voorzitter van dat dagelijks bestuur is de dijkgraaf. Deze wordt niet gekozen maar door de Koningin benoemd voor zes jaar.
  • Het geld dat de waterschappen nodig hebben voor al hun werkzaamheden, krijgen ze van belastingen. Elke ingezetene van een waterschap betaalt algemene waterschapsbelasting, maar ook bijvoorbeeld een waterzuiveringsbelasting.