-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Hoofdcultuur

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Eind 2009 was Zwitserland ineens middelpunt van de belangstelling. De halve wereld viel over de Zwitsers heen omdat in een referendum de bevolking had bepaald dat er in Zwitserland geen nieuwe minaretten op de moskeeën mochten worden gebouwd. De meerderheid van de bevolking had bepaald dat er weliswaar vrijheid van godsdienst was en dus ook mensen vrij zijn om de Islam te belijden, maar tegelijkertijd geen in het landschap aanwezige symbolen van de Islam te zien mochten zijn. De minaretten botsen in hun ogen met de hoofdcultuur.

Definitie

De hoofdcultuur wordt daarbij bepaald door de autochtone bevolkingsgroep en beschrijft de in een land traditionele normen en waarden.

Voorbeelden

Nederland is een multiculturele samenleving. In een land dat vrijheid van meningsuiting een grondrecht vindt, moeten culturen ook naast en met elkaar kunnen voorkomen. Wel wordt algemeen aanvaard dat:

  • er democratie is.
  • er vrijheid van meningsuiting is.
  • er scheiding is tussen kerk en staat.
  • er zelfbeschikkingsrecht is. Mensen moeten zelf kunnen bepalen wat ze willen en doen.

Toelichting

  • In een multiculturele samenleving is het in ieder geval belangrijk dat mensen elkaar kunnen verstaan. Van allochtonen wordt verwacht dat ze de landstaal beheersen, dat mensen zich in ieder geval verstaanbaar kunnen maken. Van autochtonen wordt verwacht dat ze de uitingen van de verschillende culturen erkennen. Het zou een verrijking van de samenleving moeten zijn als er een grote verscheidenheid aan cultuuruitingen zichtbaar is in de samenleving. Problemen ontstaan daar waar de cultuur van de minderheden die van de autochtonen gaat overheersen.
  • Het recht op vrijheid van meningsuiting botst soms met culturele waarden die in de hoofdcultuur belangrijk zijn. Wat moet je doen wanneer in een land meisjes worden uitgehuwelijkt, wanneer meisjes worden besneden, in de achtertuin schapen worden geslacht in plaats van in een abbatoir (slachthuis) of mensen die extremisme aan de kaak stellen met de dood worden bedreigd. Dat levert soms hele moeilijke discussies op of mensen gaan die discussies uit de weg.
  • Als de cultuur van minderheden in de ogen van de hoofdcultuur te dominant wordt, ontstaan er spanningen. Dat was onlangs in Zwitserland ook het geval. Omgekeerd wordt dat door de minderheidsgroepen uitgelegd als een vorm van discriminatie.