-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Hoofdpagina

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Start-here.png
Welkom op de site van Omopedia

.. een Wiki door docenten voor leerlingen. Kies hieronder de tab die bij je past voor verdere uitleg.


[bewerken]

Je bevindt je op de wiki van Omopedia. In deze encyclopedie vind je inmiddels meer dan 750 begrippen die allemaal met het vakgebied Mens en Maatschappij te maken hebben. Onder Mens en Maatschappij vallen de volgende vakken:

 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer

Docenten zullen Omopedia steeds verder aanvullen, zodat deze wiki nog meer inhoud krijgt. Dat kunnen ook begrippen zijn uit andere vakgebieden zoals muziek. Alle begrippen worden op een gemakkelijk te begrijpen manier beschreven, zodat de wiki met name geschikt is voor leerlingen van de onderbouw. Bij elk begrip hoort een beschrijving, een goede definitie, een aantal voorbeelden en een extra toelichting. Zo veel mogelijk wordt door middel van hyperlinks geprobeerd verbanden te leggen met andere begrippen in de wiki.

Zoeken

Je kunt op drie manieren begrippen bekijken:

 • Je kunt zoeken naar begrippen. Vul het gewenste begrip aan de rechterbovenzijde in bij het vak "zoeken". Wanneer je klikt op zoek, krijg je het gezochte woord in alle bestaande begrippen en teksten. Wanneer je op OK klikt, ga je direct naar de uitleg (als die bestaat tenminste).
 • Je kunt de begrippenlijst doorzoeken.
 • Klik ook eens op de knop willekeurige pagina (links in het navigatiescherm) en laat je verrassen door de wiki.

Wijzigingen

Als leerling kun je zelf niets wijzigen in de begrippen. Als je echter toch een bijdrage wilt leveren door bijvoorbeeld een betere uitleg te geven, dan kan dat door een mail te zenden naar: ict@2college.nl We waarderen het zeer dat je wilt meedenken en doen. Via die mail kun je ons ook laten weten hoe bruikbaar Omopedia voor je is.

Doelstellingen Omopedia

Deze wiki is door een enthousiast team van docenten van OMO opgezet voor leerlingen van het VMBO en de onderbouw van HAVO/VWO. De wiki pretendeert niet wetenschappelijk te zijn, integendeel. De “echte” wikipedia is dat wel, maar juist daardoor voor leerlingen van de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs niet bruikbaar. Te moeilijke teksten, te lange teksten, onnodige informatie. Leerlingen zijn gebaat bij korte, heldere teksten met een pakkende beschrijving en uitleg van een begrip, gebruik makend van een vast format. Door deze gestandaardiseerde opbouw van de pagina’s is Omopedia voor leerlingen al snel vertrouwd. Bij het verder uitbouwen van deze wiki moet die standaardisatie niet uit het oog worden verloren. In principe wordt elk begrip op ongeveer één beeldscherm uitgelegd, zonder dat de leerling (te veel) moet scrollen.

Omopedia kent verschillende doelen:

 • De begrippenlijst wordt gebruikt als verwijzing vanuit door docenten ontwikkeld leerlingenmateriaal. In dit leerlingenmateriaal worden links gemaakt naar de Omopediasite.
 • De begrippenlijst kan door leerlingen gebruikt worden als naslagwerk voor de mens- en maatschappijvakken, bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk, maar ook om begrippen die in het lesboek staan op een andere manier uitgelegd te zien.
 • De begrippenlijst kan door docenten worden geraadpleegd. Al het materiaal is vrij te kopiëren naar eigen (al dan niet digitale) lesmaterialen.
 • De begrippenlijst kan door iedereen gebruikt worden als een makkelijk toegankelijke infobron.

Wijzigingen / aanvullingen

Elke docent wordt van harte uitgenodigd mee te werken aan een verdere uitbouw van Omopedia. Dat kan op de volgende manieren.

 • U kunt direct meewerken aan het verbeteren van bestaande pagina’s of het aanmaken van nieuwe. Daarvoor moet u zich wel eenmalig registreren. Bij het op deze directe manier bijdragen aan het project, verplicht u zich te houden aan een aantal spelregels, bedoeld om het gebruikte format en kennisniveau te waarborgen. Hiertoe verwijzen wij naar de volgende pagina Thema:_handleiding_aanmaken_begrippen
 • U kunt voorzetten tot nieuwe wikipagina’s insturen als word-document naar de omopedia-redactie (admin@omopedia.nl). Deze zal uw bijdrage omzetten in de juiste lay-out. Belangrijk bij deze bijdragen is wel dat u zich houdt aan het format: Beschrijving – Definitie – Voorbeelden – Toelichting
 • U kunt verbeterpunten en/of kritiek op bepaalde wikipagina’s opsturen aan de redactie van Omopedia via ict@2college.nl

Algemeen

Deze begrippenlijst is tot stand gekomen binnen het Omopedia project als één van de gereedschappen bij het werken met digitaal lesmateriaal en het internet. Het komt tegemoet aan een wens van veel docenten om toegang te hebben tot een heldere en toegankelijke uitleg van vakbegrippen. Al uw bijdragen aan OmoPedia kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet. U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal, of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein, of een soortgelijke vrije bron (zie OmoPedia:Auteursrechten voor details). GEBRUIK GEEN MATERIAAL DAT BESCHERMD WORDT DOOR AUTEURSRECHT, TENZIJ U DAARVOOR TOESTEMMING HEBT!

Doelstelling Omopedia

Deze wiki is tot stand gekomen dankzij een project binnen Ons Middelbaar Onderwijs om docenten en leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs van bruikbaar digitaal lesmateriaal te voorzien.

Deze wiki maakt daar onderdeel van uit. De bedoeling is dat in concreet digitaal lesmateriaal links worden geplaatst naar deze digitale encyclopedie om zodoende begrippen in de mens- en maatschappijvakken op een heldere en vooral eenduidige manier uit te leggen. Verder is de wiki voor leerlingen vooral ook een infobron waar ze op eigen initiatief informatie uit kunnen putten.

Elk begrip wordt uitgelegd volgens een vast format. De uitleg begint met een pakkende beschrijving van het begrip. Daarna volgt de definitie en een aantal voorbeelden. Tenslotte vindt er extra toelichting plaats. Samen goed voor ongeveer één beeldscherm tekst. Het is niet de bedoeling dat er door de lezers veel gescrolld moet worden.

De wiki pretendeert niet wetenschappelijk te zijn. Dat is ook niet de bedoeling. Wel pretendeert de wiki meer te bieden dan een simpele woordenlijst, die redelijk snel te maken is. Door de wikipagina’s door te nemen, bouwt de leerling een schat aan informatie op.

Bruikbaarheid

Ook buiten het onderwijs kan deze wiki zijn diensten bewijzen. Geïnteresseerden vinden hier op begrijpelijk niveau uitleg over honderden begrippen in de mens- en maatschappijvakken. U kunt zoeken via de begrippenlijst of via het zoekscherm aan de bovenkant van het scherm. Door op de knop zoeken te klikken, vindt de wiki alle pagina’s waar het ingetoetste woord in voorkomt. Door op OK te klikken, ga je rechtstreeks naar de betreffende pagina (als die tenminste bestaat). Door herhaaldelijk op de link: willekeurige pagina te klikken, kunt U zich laten verrassen.

Wijzigingen/aanvullingen

 • Als geïnteresseerde gebruiker kunt U zelf niets wijzigen aan de bestaande wikipagina’s, noch nieuwe pagina’s aanmaken. Wel kun u eventuele tips / opmerkingen of kritiek sturen aan [ict@2college.nl]
 • Mocht u oud-docent zijn in één van de maatschappijvakken en aantoonbare ervaring hebben in het schrijven van lesmateriaal en op vrijwillige basis uw steentje aan deze wiki willen bijdragen, dan kunt u contact opnemen via email met de heer E. van Delft, projectleider Omopedia. Zijn emailadres is delft.e@2college.nl

"mailto:ict@2college.nl?subject=AanvullingWikiPagina"