-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Feodalisme

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Horige)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Het feodalisme ofwel het leenstelsel is een term die betrekking heeft op de onderlinge verhoudingen tussen de adel aan de ene kant en de boerenbevolking aan de andere kant ten tijde van de Middeleeuwen.

Binnen de adel had men verschillende standen. De koning had delen van zijn land in leen gegeven aan graven en hertogen. Die edelen waren vazallen van de koning. Zij zworen hem trouw. Die hogere adel op hun beurt leende de grond weer verder uit aan de lagere adel, waartoe de baronnen behoorden. Ook zij zworen trouw, maar dan aan de hertog of de graaf. Onder de baronnen stonden de ridders, maar die hadden geen grond in leen.

De adel had bepaalde voorrechten. Zij woonden natuurlijk in bovengemiddelde optrekjes in de vorm van kastelen. Hoe hoger je stand, hoe groter het kasteel. Rondom die kastelen lag landbouwgrond en die was in het bezit van de kasteelheer. Men sprak van heerlijkheden.

Op het platteland woonden vrije boeren, horige boeren en lijfeigenen. Lijfeigenen hadden helemaal geen grond. De kasteelheer had grond verpacht aan de horige boeren in de omgeving. De boeren moesten in ruil voor het lenen van de grond belasting betalen. In de Middeleeuwen sprak men van “schattingen”. Meestal was dat een gedeelte van de opbrengst van het land. De boeren waren vaak zo arm dat ze de belastingen in natura moesten betalen. Daarnaast moesten ze een tiende van de opbrengst aan de kerk betalen. Vandaar dat men sprak over tienden en de tiendschuur (hier werd de oogst opgeslagen).

Daarnaast hadden de horige boeren en de lijfeigenen een aantal verplichtingen. Zo moesten zij werk verrichten op het “hof”, dat was de agrarische grond die direct bij het kasteel lag en eigendom was van de kasteelheer. Dit waren de zogenaamde herendiensten.

Ook de kasteelheren hadden verplichtingen. Zo moesten zij de boeren beschermen tegen de vijand en zorgen dat ze niet van de honger omkwamen.

Definitie

Standenmaatschappij waarin de adel bovengeschikt was aan de landarbeiders die voor die adel werk moesten verrichten in ruil voor bescherming.

Voorbeelden

De boeren die de grond moesten bewerken van de landeigenaar werden zogenaamde horigen genoemd. Hun sociale status was dus erg laag. Ook binnen de adel had je nog verschillende standen. Zo kon je onderscheid maken tussen zogeheten leenheren en leenmannen. De leenheren waren zeg maar de belangrijke vorsten en de leenmannen de mensen die gedeelten van dat bezit in beheer hadden. Zij betaalden aan de leenheer een vergoeding voor het gebruik van zijn bezit.

Tekstverband

  • De adel was ontstaan in de dagen van Karel de Grote. Zijn Karolingische Rijk was zo groot dat hij dat onmogelijk allemaal zelf kon besturen en controleren. Hij benoemde mensen die namens hem gezag konden uitvoeren.
  • De term feodalisme is pas ontstaan na de Franse Revolutie. Hij werd dus in de Middeleeuwen zelf nog niet gebruikt.