-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Indexcijfer

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Mensen hebben vaak behoefte om perioden of gebieden met elkaar te vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld vergelijken hoe snel de bevolking is gegroeid of het inkomen is gestegen. Dat kun je doen met absolute getallen maar ook met relatieve. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de bevolking in een jaar met 25.000 mensen is gegroeid of met 1%. Dat is zo wanneer je bijvoorbeeld begint met 2.500.000 mensen en eindigt met 2.525.000. Dat cijfer 1% noem je de relatieve groei. Het begrip indexcijfer heeft hier mee te maken. Dan stel je 2.500.000 op 100% en je kijkt hoe groot 2.525.000 is ten opzichte van dat begingetal. Het antwoord is 101

Definitie

Een indexcijfer is een getal dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid (bijvoorbeeld het Bruto Nationaal Product) in een bepaalde periode en de waarde van die grootheid in de basisperiode. Deze basisperiode wordt op 100% gesteld.

Voorbeelden

In 1995 (het basisjaar) had Jan Pietersen een inkomen van €60.000,-. Een jaar later bedroeg zijn inkomen €63.000,-. Weer een jaar later, dus in 1997 was zijn inkomen ineens verder gestegen tot €72.000,-- vanwege een betere baan die hij aangeboden had gekregen. De index van het inkomen in 1995 wordt op 100% gesteld. Wat was zijn index in 1996? Antwoord: hij verdiende €3000,-- meer en dat is 5% van zijn oorspronkelijke inkomen. Het indexcijfer is dan 105. Dit kun je uitrekenen door €63.000 te delen door €60.000 en die breuk vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Wat was zijn index in 1997? Reken zelf maar na. Hij verdiende €12.000 meer dan in 1995 (het basisjaar). Dat is 20% meer ten opzichte van €60.000,-- Het indexcijfer wordt dan 120.

Toelichting

  • Dit is natuurlijk veel gereken, maar het ziet er moeilijker uit dan het is. In feit kun je het volgende sommetje gebruiken: indexcijfer = relatieve groei + 100.
  • Je kunt indexcijfers ook gebruiken om bijvoorbeeld gebieden met elkaar te vergelijken. Pak een gebied dat je als basis gebruikt en stel dat op 100%. Pak vervolgens een ander gebied en kijk hoe groot dat in verhouding is.
  • In de IMO doen ze het weer net iets anders. Daar pakken ze het rijkste land ter wereld en stellen dat op 1. Vervolgens kijken ze naar de andere landen en vergelijken met het rijkste land. De index van het land dat precies de helft van het rijkste is wordt dan 0,5. Hoe lager dat IMO-cijfer is, hoe slechter een land het doet.