-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

India

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

India is een land met twee gezichten, arm en rijk. Mumbai, de grootste stad van dat land, laat dat duidelijk zien.

De grootste krottenwijk ter wereld, Dharavi, bevindt zich in die stad. Alleen al in die krottenwijk wonen naar schatting één miljoen mensen in mensonterende omstandigheden. Op zoek naar werk en een beter bestaan, ontvluchten de Indiërs het platteland en trekken massaal naar de stad. Mumbai is veel te vol en heeft grote milieuproblemen. Het verkeer staat vaak hopeloos stil in de straten. Veel mensen zijn werkloos en zoeken hun heil in de informele sector (vluchtsector). Er is veel prostitutie. Op straat is van alles te koop. Bij die straatstalletjes kun je goedkoop eten.

Het straatbeeld van Mumbai wordt ook bepaald door mannen, strak in het pak, en modern geklede vrouwen. Carrièremakers die in die stad goed verdienen in allerlei dienstverlenende bedrijven, die in moderne kantoorkolossen gehuisvest zijn. Vaak zijn dat westerse bedrijven die in India gevestigd zijn. Veel Indiërs zijn goed opgeleid en spreken bovendien de Engelse taal goed. Er rijden dure auto’s rond en die eigenaren wonen in zogenaamde “gated communities”. Dit zijn beschermde, ommuurde woonplaatsen voor de rijken van de samenleving.

Definitie

Op één na volkrijkste land ter wereld, gelegen in Azië op het Indisch subcontinent.

Voorbeelden

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
India - het op één na volkrijkste land ter wereld.
 • Kijk voor een beeld van India op nevenstaande kaart.
 • De meeste grote steden bevinden zich in de buurt van of aan de kust van de Indische Oceaan, maar er bevinden zich ook grote steden in het binnenland, vooral in het dal van de rivier de Ganges.
  • Voorbeelden van kuststeden: Mumbai (vroeger Bombay), Kolkata (vroeger Calcutta) en Chennai (vroeger Madras).
  • Voorbeelden van grote steden in het binnenland: Hyderabad en Bangalore.
  • Voorbeelden van grote steden in het dal van de Ganges: Delhi en de hoofdstad New Delhi, Agra, Allahabad en de heilige stad Varanasi.

Tekstverband

 • India is een samenleving waarin het hindoeisme de belangrijkste rol speelt.
 • Het volkrijkste land ter wereld is China met ruim 1.4 miljard inwoners. India komt op de tweede plaats met ruim 1.1 miljard inwoners. De bevolking van India groeit wel sneller dan die van China.
 • De buitenwereld heeft de ruim één miljoen Indiërs ontdekt als een bron van goedkope werknemers. Veel werk dat vroeger duur verricht werd in Europa en Amerika, is verplaatst naar India. Een Amerikaans callcentre bijvoorbeeld belt Amerikaanse huishoudens plat om ze dingen aan te smeren. Dit callcentrum zit echter niet in Amerika, maar in India, waar de telefoonkrachten veel goedkoper zijn. Ze spreken perfect Engels en stellen zich voor met een Engelse werknaam, om de mensen aan de andere kant van de lijn het idee te geven dat ze vanuit Amerika gebeld worden. Men noemt dit overplaatsen van werk naar de ontwikkelingslanden outsourcing.
 • In India bestaat sinds 1950 weliswaar officieel geen standenmaatschappij meer, maar officieus komt het kastenstelsel nog steeds voor en bepaalt het je status in de maatschappij. Zo’n kaste is een gesloten groep met allerlei tradities en veel voorkomende banen. Door je geboorte kom je in een bepaalde kaste terecht. Men gelooft dat je door goed te leven na je wedergeboorte in een hogere kaste terecht kan komen. Je bevinden in een lage kaste betekent dus eigenlijk dat je het in het vorige leven niet goed hebt gedaan. Helemaal onderaan staan de zogenaamde kastelozen (outcasts). Deze mensen mogen mensen van hogere kasten niet aanraken of zelfs maar benaderen. Ondanks dat de regering van India elke vorm van discriminatie verbiedt, komt deze kastensamenleving nog veel voor, met name in het zuiden van het land.
 • India is een land waar de ICT-sector het goed doet. Die ICT-bedrijven zitten vaak bij elkaar in de buurt van goede technische opleidingen. Het bekendste voorbeeld van zo’n plaats is Bangalore in het zuiden van het land.
 • India bestaat voor het grootste gedeelte uit het zogenaamde hoogland van Dekan (gemiddelde hoogte tussen de 1500 en 2000 meter). Ten noorden daarvan ligt de vallei van de Ganges. Daar weer ten noorden van ligt het hoogste gebergte ter wereld, de Himalaya, waarvan een klein gedeelte op het grondgebied van India ligt.
 • Op de grens met het Islamitische buurland Pakistan ligt in het noorden van India Kasjmir. Dit is een gebied waar zowel India als Pakistan aanspraak op maken. Het is dus een bron van een conflict.