-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Integratie

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Integreren)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Bij jou in de straat wonen naast Nederlanders misschien ook wel Turken, Marokkanen of migranten uit andere landen. Mensen die hun eigen taal hebben, hun eigen godsdienst, eigen gebruiken, eigen manier van kinderen opvoeden enz. Ieder volk heeft zijn eigen cultuur, dat wat vroeger is aangeleerd. Het zou zo maar kunnen dat er in jouw straat door deze cultuurverschillen spanningen ontstaan. De andere manier van denken van autochtonen en allochtonen uit zich dan in wederzijds onbegrip met alle ellende van dien.

Mogen wij van allochtonen verlangen dat ze zich aanpassen aan onze normen en waarden? Mogen wij van allochtonen verwachten dat ze zich inburgeren, de Nederlandse taal enigszins spreken en op de hoogte zijn van onze samenleving? Het antwoord is zeker ja. Maar omgekeerd mogen de allochtonen ook van ons verwachten hun cultuur te accepteren. Het kan een grote verrijking zijn om eens een bezoek te brengen aan een moskee of uitleg te krijgen over de ramadan bijvoorbeeld. Wanneer de bevolkingsgroepen zo leren samen te leven in plaats van naast elkaar te leven, kun je spreken over integratie.

Definitie

  • De samensmelting van verschillende bevolkingsgroepen in een gebied tot één geheel.
  • Het zich aanpassen aan een taal en cultuur van een bepaald gebied of land

Voorbeelden

Marokkanen en Turken doen inburgeringscursussen en maken zich de Nederlandse taal eigen. Tegelijkertijd probeert de gemeente te zorgen dat de allochtonen zo veel mogelijk verspreid in de stad wonen en dus niet geconcentreerd in bepaalde wijken. Autochtonen en allochtonen worden uitgenodigd op wijkfestiviteiten.

Tekstverband

  • Sociaal integreren (dus een groep die een probeert te worden met een andere groep) is iets anders dan assimileren. Bij assimilatie is er sprake van aanpassing van één kant. De allochtoon verliest dan zijn hele eigen cultuur en gaat volledig op in de andere. Een Turk die alleen nog Nederlands spreekt, naar RTL kijkt in plaats van naar de Turkse TV, bloemkool met klapstuk eet en op vakantie gaat naar Zandvoort in plaats van naar familie in het vaderland. Zie je dat voor je? Mag je dat verwachten?
  • Duidelijk zal zijn dat van allochtonen in ons land geen assimilatie wordt verwacht. Wel dat men inspanningen onderneemt om met autochtonen samen te leven. Van beide kanten wordt verwacht dat mensen elkaar respecteren. Verder mag je verwachten dat allochtonen in Nederland langzaam maar zeker toch cultuurelementen van ons zullen overnemen. Dat noem je accultureren.
  • Als de overheid wat toleranter is ten opzichte van andere culturen en uitingen daarvan toestaat in het straatbeeld noem je dat pluralisme.