-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Islam

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

De Islam is de laatste wereldgodsdienst, die is ontstaan na het Jodendom en het Christendom. Dat gebeurde in de 7e eeuw na Christus in het Midden-Oosten. De Arabische naam Islam zegt, dat het "een religie van onderwerping aan de wil van God" is. De wil van God is het alles bepalende en de mens is slechts een instrument om deze wil uit te voeren. Islam betekent letterlijk overgave aan God.

Een moslim is dus iemand, die zich onvoorwaardelijk aan Gods wil onderwerpt en gehoorzaam is aan de voorschriften, die God voor de mens heeft neergelegd. Die voorschriften had God via een aantal profeten (waaronder Jezus) al eerder kenbaar gemaakt, maar uiteindelijk in de 7e eeuw na Christus helemaal duidelijk gemaakt aan de profeet Mohammed. Toen zijn de voorschriften ook schriftelijk vastgelegd in de heilige Koran. De Koran, als het Woord van God, is daarom de bron van alle kennis, het is de boodschap Gods. De Koran wordt door alle moslims als de waarheid gezien.

Om deze waarheid juist te kunnen uitleggen en voor zaken, die niet duidelijk in de Koran geregeld worden, hebben de Moslims nog een tweede bron van kennis. Dit zijn de daden en gezegden van de profeet Mohammed (de Sunnah), die zijn vastgelegd in een groot geheel van tradities. Deze tradities noemen we samen de Hadith. Zowel de Koran als Hadith staan daarom centraal. Deze twee zijn dus de voornaamste bronnen om de wil van God te leren kennen. Die wil staat verwoord in het wetboek van de Islam, de Shari’ah.

Definitie

Monotheïstische godsdienst, die ontstond in de 7e eeuw in Mekka (Saoedi-Arabië).

Voorbeelden

  • De Islam is in een aantal landen staatsgodsdienst. Dit is vooral zo in het Midden-Oosten. Over de gehele wereld zijn er circa 1.3 miljard aanhangers van de Islam. Dat is ongeveer 20% van de wereldbevolking.
  • Het land met de meeste moslims ter wereld is Indonesië. Ongeveer 80% van de 225 miljoen inwoners van dat land is moslim.
  • In Turkije zijn de meeste inwoners ook moslim, maar staat en geloof zijn in dat land officieel gescheiden.

Toelichting

Niet elke moslim interpreteert de teksten van de Koran en de Hadith precies op dezelfde manier. Er zijn veel wetscholen, die nog steeds veel invloed hebben op hoe de gelovigen moeten leven. Net zoals in het Christendom en het Jodendom is bij de Islam ook onderscheid te maken tussen streng en minder streng gelovigen. Elke moslim houdt zich in ieder geval aan de vijf verplichte zuilen van het geloof:

  • Sahada, de geloofsbelijdenis. Er is maar één God, Allah, en Mohammed is zijn profeet.
  • Salat, het gebed. Vijf maal per dag moet er gebeden worden met het hoofd in de richting van Mekka.
  • Zakat, de aalmoes. Zo’n 2.5 procent van wat men heeft of verdient, moet gegeven worden aan behoeftigen of aan instellingen, die er goed werk mee verrichten.
  • Ramadan, de vastenmaand. In de 9e maand van het moslimjaar moet men zich overdag onthouden van voedsel, drank, tabak etc. Het tijdstip van de Ramadan wordt bepaald door de maanstand en verschuift dus in de tijd. Speciaal wanneer de Ramadan in de zomer valt, is het erg afzien voor de moslims.
  • Hadj, de bedevaart. Elke moslim moet, als het enigszins kan, een bedevaart maken naar de geboorteplaats van Mohammed, Mekka.