-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Kooldioxide

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Welk gas is kleurloos, reukloos, zit in de lucht, is een belangrijk broeikasgas en is in heel hoge concentraties giftig voor de mens? Het antwoord, kooldioxide. Op elke miljoen moleculen die in de lucht zitten zijn er ongeveer 400 kooldioxide. Je kunt ook zeggen ongeveer 0.04% Voor de Industriële Revolutie lag dat getal veel lager (ca 280 op elke miljoen) en in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid veel hoger (tot 600 op elke miljoen).

Definitie

Kleurloos, reukloos gas, dat vrijkomt bij vulkanische activiteit en bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Voorbeelden

  • Bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel komt CO2 vrij.
  • Auto's hebben tegenwoordig een milieulabel. Auto's met een groen label stoten minder CO2 uit dan auto's met een rood label. Auto's met een rood label stoten minstens drie maal de hoeveelheid CO2 uit dan de milieuvriendelijkste auto's.

Tekstverband

  • Planten kunnen op deze wereld iets heel bijzonders. Ze kunnen onder invloed van zonnelicht water en kooldioxide omzetten in suiker en zuurstof. Dat noemen we met een duur woord fotosynthese. Dankzij die planten nam dus de hoeveelheid kooldioxide af ten voordele van zuurstof. Daardoor konden er op aarde dieren en uiteindelijk ook mensen gaan leven.
  • Wij doen precies het omgekeerde. Wij ademen zuurstof in en verbranden daarmee in ons lichaam suikers. Daarbij komt juist weer kooldioxide vrij die in de lucht komt. Vroeger was de aanmaak en afbraak van kooldioxide redelijk in evenwicht.
  • De mensheid is op dit moment bezig de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer flink te vergroten. Dat komt door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook door het verbranden van bossen. Hierdoor wordt het vermogen van de dampkring om warmte vast te houden groter. Kooldioxide is tenslotte een broeikasgas. Het zal dus op aarde warmer worden. Voorspellingen gaan uit van een aantal graden tot het einde van deze eeuw.
  • Zie ook klimaatverandering en Al Gore
  • De hoeveelheid CO2 in de lucht is in de geschiedenis van de aarde al vele malen heel erg hoog en heel erg laag geweest. De mens oefent hier nu wel invloed op uit door in hoog tempo fossiele brandstoffen te verbranden, maar het verschil in hoeveelheid CO2 in de lucht is nog veel meer een natuurlijk proces van de aarde. Het lijkt een beetje op ademhalen. Als de aarde opwarmt neemt de hoeveelheid CO2 toe, als het afkoelt neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht af. Dit komt doordat CO2 wordt opgeslagen in de zee, in gletsjers en ijslagen en in de botten van dieren en de resten van planten. Niets om je zorgen over te maken, zou je zeggen dus, het is een natuurlijk proces, maar niets is minder waar! Omdat de mens nu in een zo hoog tempo CO2 uitstoot, gaat de opwarming veel sneller dan ooit gebeurd is. De gevolgen zijn dus onvoorspelbaar en waarschijnlijk erg gevaarlijk (denk aan extreme stormen, grote bosbranden, verdroging van het Amazonegebied, extreme overstromingen, afsmelten van ijs, enzovoort). De aarde heeft dit soort extremen ook wel vaker doorstaan, maar waarschijnlijk is in de meest extreme periodes 90%-95% van al het leven op aarde uitgestorven.