-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Landhervorming

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In veel ontwikkelingslanden is de sociale structuur van het land niet goed. Er is een smalle toplaag, de elite, die heel veel macht heeft. De meerderheid van de bevolking leeft in de buurt of ver onder de armoedegrens. De middenlaag is beperkt van omvang. De elite heeft in die landen vaak heel veel grond in bezit dat ze gebruiken voor de akkerbouw of veeteelt. Die grond wordt niet altijd efficiënt gebruikt. Vaak dient de grond ook alleen als een soort statussymbool. De kleine boeren hebben niets te vertellen en moeten vaak om hun schulden te betalen hun grond verkopen. Die komt dan in bezit van de toplaag en de verschillen worden steeds groter. Sommige overheden in de Derde wereld proberen aan deze scheve bezitsverhouding iets te doen. Door de grond af te nemen van de rijken en her te verdelen aan de armen, doet men aan landhervorming.

Definitie

Het herverdelen van landbouwgrond over de bevolking. De rijken moeten daarbij een deel van hun bezit inleveren.

Voorbeeld

Vroeger had in het Afrikaanse land Rhodesië de blanke meerderheid van de bevolking alles voor het zeggen. Sinds de komst van Robert Mugabe als president van Zimbabwe (de huidige naam van Rhodesië) zijn de blanke boeren verdreven en is de grond verdeeld onder de armen.

Toelichting

  • Het voorbeeld van Zimbabwe toont aan dat het niet met landhervormingen automatisch beter gaat met een land. Zimbabwe wordt geteisterd door corruptie, wantrouwen, ziekte, werkloosheid en een onvoorstelbare waardevermindering van de munt. In dat verziekte economische klimaat is het niet goed boeren. Er wordt dan ook veel te weinig geproduceerd voor de bevolking en is er honger.
  • Landhervorming is op zich een prima doel van een regering. Toch komt het er in de praktijk vaak niet van of te weinig. De elite heeft namelijk veel macht onder de ambtenaren. Regeringen kunnen of willen om die reden vaak die landhervorming niet doorvoeren.
  • Bij landhervorming komt vaak de slechtere grond in handen van de kleine boeren die daardoor weinig toekomstmogelijkheden hebben. Goed verdelen van de grond is dus belangrijk. Tevens moeten boeren een soort garantie krijgen dat ze hun producten straks goed kunnen verkopen op de markt. Een vrijemarkteconomie is hiervoor noodzakelijk.