-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Mensenrechten

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

De mensheid was de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog net te boven. De hele wereld zette alles op alles om herhaling van al de ellende te voorkomen. Drie jaar na beeindiging van de oorlog kwam de Algemene Vergadering van de net opgerichte Verenigde Naties bijeen in New York om te praten over mensenrechten. Op 10 december 1948 verscheen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In de inleiding van deze verklaring staat letterlijk:

‘Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan ...

Moeilijke taal, maar als je goed leest gaat het om waardigheid, gelijkheid en vrede. Zonder die dingen vervalt de mensheid in barbaars gedrag.

Die universele verklaring van de rechten van de mens is uitgangspunt geweest van honderden verdragen die sindsdien zijn gesloten.

Definitie

Alle rechten waar een persoon of groep mensen aanspraak op mag maken.

Voorbeelden

  • Het recht op leven
  • Het recht op vrije meningsuiting
  • Het recht op vrije godsdienstbeleving
  • Het recht op voorziening in basisbehoeften

Toelichting

  • Mensenrechten zijn zo oud als de mensheid. In elke tijdsperiode waren er ideeën van wat goed was en wat niet. Toch zijn er in de loop van de tijd in die mensenrechten veranderingen opgetreden. Zo was in de Middeleeuwen het recht op vrijheid niet vanzelfsprekend. Men was onderworpen aan de wil van God en aan de wil van de Adel en de Geestelijkheid. In de daarna volgende Renaissance was duidelijk meer ruimte voor individuele vrijheid. De dekolonisatie en de afschaffing van de slavernij waren grote stappen voorwaarts op het gebied van de mensenrechten.
  • Zie ook de OMOpedia-pagina basisrecht.