-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Millenniumdoelen

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Millenniumdoelen

Beschrijving

Een millennium is een periode, een tijdvak van 1.000 jaar. Rijkere landen, bijvoorbeeld Nederland, multinationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN) en particuliere organisaties (zijn niet afhankelijk van overheidssteun) zijn bezig met ontwikkelingssamenwerking. Men spreekt af wat men wil bereiken in een bepaalde periode op het gebied van armoedebestrijding. Tijdens de Algemene Vergadering in 2000 (millenniumjaar) tekenden 189 landen een verklaring waarin beloofd werd te werken aan een wereld waarin mannen, vrouwen en kinderen niet in mensonterende omstandigheden van extreme armoede te hoeven leven. De landen beloofden zich in te zetten, hun best te doen voor een wereld waarin iedereen het recht heeft zich te ontwikkelen: de Millenniumverklaring. Oude beloftes werden bij elkaar gevoegd en voorzien van een einddatum, je zou kunnen zeggen: voorzien van een plakkertje, waarop men kon aflezen of de doelen bereikt waren oftewel "of de houdbaarheidsdatum niet overschreden was". Dat zijn de acht millenniumdoelen.

Definitie

De acht doelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, van armoedebestrijding die in 2015 bereikt moeten zijn.

Voorbeelden

 • 1e. Aantal mensen in extreme armoede tot de helft terugbrengen.
 • 2e. Alle kinderen in alle landen naar basisschool.
 • 3e. Mannen en vrouwen dezelfde rechten.
 • 4e. Aantal kinderen dat voor vijfde verjaardag sterft met ruim de helft (twee derde) terugbrengen.
 • 5e. Aantal vrouwen dat sterft door zwangerschap met driekwart terugdringen.
 • 6e. Verspreiding van aids, malaria, en andere dodelijke ziektes stoppen.
 • 7e. Halvering van aantal mensen zonder drinkwater, waardoor het leefmilieu blijvend gezond wordt.
 • 8e. Eerlijker handel, oplossing schuldenvraagstuk van arme landen en betere hulp.

Zie ook http://www.millenniumdoelen.nl

Tekstverband

De Millenniumdoelen zijn opgeschreven op grond van de Millenniumverklaring waarin de volgende begrippen centraal staan:

 • Vrijheid - Mensen hebben het recht zich te verplaatsen en hun mening te geven.
 • Gelijkheid - Mensen mogen dus niet gediscrimineerd worden.
 • Solidariteit - Mensen moeten voor elkaar opkomen.
 • Tolerantie - Mensen zijn verdraagzaam naar elkaar toe.
 • Gedeelte verantwoordelijkheid - Mensen zijn samen verantwoordelijk en moeten dus ook samen handelen.
 • Natuurbesef - Mensen moeten weten hoe belangrijk milieubehoud is en daar ook naar handelen.