-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Monarchie

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In de Middeleeuwen was het heel normaal dat er in feodale samenlevingen vorsten aan de macht waren. Deze mannen waren belangrijke figuren, die zich vaak absoluut leiderschap hadden. Zij alleen waren de baas. De vorst was aan niemand verantwoording verschuldigd en handelde zogenaamd in opdracht van God. Monarchie betekent in zijn oorspronkelijke vorm ook alleenheerschappij. Mono betekent in het Grieks alleen en Archein betekent heersen. Vorsten stonden ver boven de gewone mens. Zij waren ook verheven boven de adel en de geestelijkheid. Was een vorstenhuis eenmaal aan de macht, dan ging het leiderschap verder via erfelijke troonsopvolging. In het verleden was die troonopvolging alleen voorbehouden aan zonen, terwijl nu meestal ook dochters voor troonopvolging in aanmerking komen. Koning Beatrix is hier natuurlijk een voorbeeld van.

Definitie

Bestuursvorm waarin de troonopvolging via erfrecht wordt geregeld.

Voorbeelden

  • Nederland. Het Nederlandse Koningshuis, dat van Oranje-Nassau, is in Nederland aan de macht sinds het begin van de 19e eeuw. De eerste koning was Willem I.
  • België
  • Noorwegen
  • Zweden
  • Groot-Brittannië
  • Jordanië

Toelichting

  • Er bestaat twee verschillende soorten monarchieën: absolute monarchieën en constitutionele monarchieën. Bij de absolute monarchie ligt alle macht bij de koning, bij de constitutionele monarchie is de verdeling van de macht vastgelegd in een grondwet (een constitutie) en heeft meestal het parlement de meeste macht. Op dit moment zijn de meeste monarchieën constitutioneel. Soms hebben koningen eigenlijk alleen maar een ceremoniële functie.
  • Bijna alle monarchieën hebben een koning of koningin, maar niet altijd. Luxemburg heeft bijvoorbeeld een hertog als monarch, Monaco een prins en Japan een keizer.
  • Koningshuizen hebben niet het eeuwige leven. Soms zijn er geen troonopvolgers. Soms worden koningshuizen afgezet en gaat een land verder met een gekozen regeringsleider. Zo’n land wordt dan een republiek.