-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Neokolonialisme

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. Het land was sinds 1674 officieel een kolonie van ons land geweest en maakte deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Toen die zelfstandigheid eraan zat te komen, zijn vele Surinamers naar ons land getrokken omdat ze hier dachten een beter bestaan te hebben. Na de onafhankelijkheid kregen ze een nieuw Surinaams paspoort. Men kon dus niet meer ongehinderd richting het moederland reizen. Die Surinamers voelden aan dat de vreugde van de nieuw verworven vrijheid teniet gedaan kon worden door de slechte economische positie van het land en een regering die niet krachtdadig genoeg was. Ze durfden het niet aan om te blijven.

Het was tenslotte al bij andere ontwikkelingslanden die onafhankelijk waren geworden, duidelijk geworden dat politieke vrijheid niet alles zegt. De landen hadden vaak grote schulden uitstaan bij de moederlanden en waren alleen om die reden al met handen en voeten gebonden aan de wensen van de koloniale overheerser. De economie was erg eenzijdig. Veel landbouw en productie van grondstoffen, maar weinig industrie. De landen moesten dus veel importeren en dat gebeurde ook vaak vanuit het koloniale moederland.

Deze situatie waarin landen weliswaar politiek vrij zijn, maar economisch en cultureel niet, duidt men aan met de term neokolonialisme.

Definitie

Politieke, economische en culturele afhankelijkheidsrelatie van de voormalige koloniën ten opzichte van hun vroegere koloniale overheersers.

Voorbeelden

  • Suriname is economisch nog steeds sterk afhankelijk van Nederland. Een groot gedeelte van onze ontwikkelingshulp gaat naar Suriname.
  • Veel van de Engelse koloniën zijn nu onafhankelijk maar zijn wel lid van het Britse Gemenebest. Koningin Elizabeth II is formeel in die landen nog steeds staatshoofd. De mensen in die koloniën hebben vaak familie in Groot-Brittannië wonen. De meeste handel die men in die vroegere koloniën drijft, gebeurt met het voormalige moederland.

Tekstverband

  • In neokolonialisme zit het woordje neo. Dat betekent nieuw. Neokolonialisme is dus een nieuwe vorm van kolonialisme.
  • De term wordt vooral gebruikt in socialistische, linkse kringen die in het neokolonialisme een laatste fase van imperialisme zien, een overheersing van andere gebieden.
  • Er zijn niet meer openlijke vormen van overheersing en slavernij, maar meer indirecte. Militair machtsvertoon, geven van ontwikkelingshulp, opzetten van buitenlandse bedrijven in dat land, het gebied gebruiken als leverancier van grondstoffen en als extra afzetgebied. Ten opzichte van de periode voor de onafhankelijkheid is er vaak niet zo veel veranderd.