-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Nettoloon

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Mensen klagen soms over de hoogte van hun nettoloon. Ze dachten een goed salaris te hebben, maar komen er achter dat ze vaak weinig van dat salaris overhouden. Wat mensen van hun brutoloon overhouden noemen we het nettoloon.

Definitie

Het nettoloon is het bedrag wat je overhoudt na aftrek van belastingen en sociale premies.

Voorbeelden

Pieter verdient elke maand met folderen 125 euro. Op zijn loonstrookje staat echter dat hij 150 euro heeft verdiend, maar ook 25 euro heeft betaald aan belastingen. Zijn brutoloon is dus 150 euro. Zijn nettoloon is 150 euro min de belastingen, dus 125 euro.

Toelichting

  • De belastingen en sociale premies worden gebruikt om de uitgaven van de staat te financieren. Men noemt dat ook wel het omslagstelsel.
  • De overheid houdt via de werkgevers elke maand een gedeelte van het salaris in. Zij gaan er bij die inhouding van uit dat je waarschijnlijk een bepaald bedrag zult moeten betalen. Soms hebben mensen echter extra kosten die ze kunnen aftrekken van de belastingen, bijvoorbeeld de rente die je voor je hypotheek betaalt of bijzondere kosten voor een ziek kind. Om op al die zaken zicht te krijgen moeten mensen elk jaar een opgave doen bij de belasting van al hun inkomsten en uitgaven. Het kan dan zijn dat je wat extra moet bijbetalen of dat je een gedeelte van je ingehouden salaris terugkrijgt.