-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Omslagstelsel

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Piet is erelid van voetbalvereniging “Aanvalluh”. Na meer dan veertig jaar trouw zijn contributie te hebben betaald, mag hij nu zonder te betalen lid blijven van de club. Hij krijgt het clubblad gratis thuisgestuurd en wordt als hij een wedstrijd bijwoont, altijd in de watten gelegd. “Aanvalluh” heeft meer dan 100 van dergelijke ereleden. Eén keer per jaar worden zij met een speciaal feest in het zonnetje gezet. De club moet zijn ereleden natuurlijk wel kunnen betalen. Om dat mogelijk te maken betalen alle gewone leden elke maand een kleine extra bijdrage.

Het voorbeeld van de voetbalclub is eigenlijk het omslagstelsel in het klein. De kosten die je voor sommigen maakt, verhaal je op hetzelfde moment op anderen. Ook de overheid werkt zo. Door belasting te heffen op het inkomen van mensen, komt er geld vrij om anderen die geen werk hebben van een uitkering te voorzien.

Definitie

Vorm van financieren waarbij de werkenden premies betalen waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden worden betaald.

Voorbeelden

  • De jongere generatie werkenden betaalt belasting, waarmee de overheid het basispensioen van de oudere generatie betaalt.
  • Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen onvrijwillige werkloosheid. De premie die ze daarvoor maandelijks afstaan aan de overheid, wordt gebruikt voor ww-uitkeringen.

Tekstverband

  • In het omslagstelsel zou je kunnen spreken van een geldweegschaal met aan de ene kant de opbrengsten (in de vorm van belastingbetalingen) en aan de andere de kant de kosten (in de vorm van uitkeringen). Die moeten met elkaar in evenwicht zijn.
  • In Nederland kennen we verschillende uitkeringen die gefinancierd worden door middel van een omslagstelsel. Denk hierbij aan de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en de WW (Werkloosheidswet).
  • Als in de toekomst de bevolking vergrijst, zullen steeds minder mensen met werk voor steeds meer mensen zonder werk moeten zorgen. Dat kan alleen als de werkende bevolking meer premies afstaat. Anders wordt het omslagstelsel onbetaalbaar.