-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Staatsburgerschap

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Onderdaan)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In ons land worden de termen nationaliteit en staatsburgerschap door elkaar gebruikt. Dat is echter niet overal het geval. In België bijvoorbeeld heb je twee nationaliteiten, de Vlamingen en de Walen die elk tot een andere etnische groep behoren. Er bestaat echter geen Vlaams of Waals paspoort. Beiden zijn onderdaan van de Belgische staat en zijn dus staatsburger van België.

Staatsburger zijn betekent dat je een identiteitsbewijs van het land hebt. Als staatsburger heb je een aantal verplichtingen maar ook bepaalde rechten. Een verplichting is bijvoorbeeld dat je loyaal bent naar je land. In een vreemd leger gaan en vechten tegen Nederland of één van zijn bondgenoten, betekent dat je dat staatsburgerschap kunt verliezen. Het belangrijkste recht dat je krijgt als staatsburger is het kiesrecht. Je mag meedoen aan gemeentelijke, provinciale of landelijke verkiezingen. Een ander recht is dat het land de toegang tot het grondgebied niet mag weigeren.

Hoe wordt je nu staatsburger? In ieder geval door geboorte. Als één van je ouders Nederlander is, ben jij dat ook ongeacht waar je geboren bent. In andere landen kan het zijn dat iemand staatsburger wordt omdat die daar wordt geboren, bijvoorbeeld in Canada. Een combinatie van die twee kan betekenen dat iemand een dubbele nationaliteit heeft.

Definitie

Status waarbij je volwaardig deel uitmaakt van een staat met de daarbij behorende plichten en rechten.

Voorbeelden

  • De Basken in het noorden van Spanje hebben de Baskische nationaliteit, maar zijn staatsburger van Spanje.
  • Een net naar Nederland gemigreerde Turkse familie heeft nog steeds de Turkse nationaliteit. De familie mag hier dus nog geen stem uitbrengen bij verkiezingen. Ze krijgen hier wel een oproep om te gaan stemmen bij verkiezingen in Turkije.

Tekstverband

  • Behalve door geboorte kun je een nationaliteit ook verkrijgen door naturalisatie. Dat betekent in ons land dat iemand een Nederlands identiteitsbewijs krijgt. Aan naturalisatie zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Bij naturalisatie wordt van hem of haar verwacht dat die zijn oorspronkelijke nationaliteit opgeeft, maar dat kan niet altijd. De Marokkaanse wet bijvoorbeeld staat het niet toe. Op 1 januari 2007 telde Nederland één miljoen personen die naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit hebben. De meeste andere nationaliteiten zijn Turks (267.254 personen) en Marokkaans (239.111 personen).
  • Een ander mogelijkheid is door een huwelijk met een staatsburger van het betreffende land. Meestal zijn daar wel voorwaarden aan verbonden, bijv. een wachttijd, een inburgeringscursus in het land van herkomst of beheersing van de landstaal.
  • De Nederlandse nationaliteit kun je verliezen door vrijwillig een andere nationaliteit aan te nemen of wanneer de overheid je staatsburgerschap ontneemt, bijvoorbeeld als gevolg van het deelnemen in een vijandig leger. Men waakt er overigens voor dat mensen staatloos worden.
  • Staatsburger en onderdaan betekent dus hetzelfde. Alle mensen die in een land wonen en geen staatsburger zijn, worden vreemdelingen genoemd.