-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Ontwikkelingssamenwerking

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Ontwikkelingshulp)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Landen of burgers die het goed hebben spreken wel eens met elkaar af om de mensen en landen te helpen die het minder goed hebben. Ze proberen die landen en mensen te helpen een beter en menswaardiger bestaan op te bouwen. Met de millenniumdoelen hebben 189 landen in het jaar 2000 afgesproken dat ze samen willen werken om bepaalde misstanden uit de wereld te helpen. Het doel van ontwikkelingssamenwerking is de problemen voor de langere termijn op te lossen, anders noem je het noodhulp.

Definitie

Andere landen of burgers helpen een beter bestaan op te bouwen.

Voorbeelden

  • Kijk voor meer informatie over wat de Nederlandse overheid doet op:

http://www.minbuza.nl/nl/ontwikkelingssamenwerking

  • Voor meer informatie over de millenniumdoelen:

http://www.millenniumdoelen.nl/page.php?page=1&menu=1

Tekstverband

Ontwikkelingssamenwerking kan op meerdere manieren:

  • Hulp van meerdere landen aan een land of meerdere landen noem je multilaterale hulp. Bijvoorbeeld door de Verenigde Naties, de WHO of de wereldbank.
  • Hulp van het ene land aan het andere noem je bilaterale hulp. Bijvoorbeeld hulp van Nederland aan Afghanistan.
  • Hulp door NGO's (Non-Gouvernementele Organisaties), dus door instellingen die niet van de overheid zijn. Bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen, Amnesty, Greenpeace, Oxfam international, het Rode Kruis, enzovoort.
  • Particuliere hulp: Burgers of groepen burgers nemen zelf het initiatief en starten een project in een ontwikkelingsland, bijvoorbeeld door scholen te bouwen of waterputten te slaan.