-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Particuliere hulp

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Particuliere organisatie)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In ons land zijn een aantal redelijk grote NGO’s actief, de niet-gouvernementele organisaties die buiten de verantwoordelijkheid van de overheid om ontwikkelingshulp geven. Voorbeelden zijn Oxfam Novib, Cordaid, Stichting Plan Nederland, Stichting Wilde Ganzen enzovoort.

Naast die grote organisaties zijn er talloze kleine Nederlandse particuliere hulporganisaties actief. Je bent op vakantie geweest in Afrika, ziet daar het vreselijke lot van weeskinderen in Zimbabwe en wilt daar per se zelf iets aan doen. Je probeert geld bij elkaar te verzamelen om daarmee een weeshuis te bouwen. Een beetje het “doe het zelf” idee van ontwikkelingshulp.

Hoewel al die hulp ongetwijfeld goed bedoeld is, gaat het bij gebrek aan kennis, geld en mogelijkheden nog wel eens mis. Overzicht ontbreekt ook bij de overheid over al die persoonlijke initiatieven van mensen. Over het aantal van die particuliere organisaties lopen de schattingen sterk uiteen. In ons land zou het gaan om zo’n 6.000 tot 15.000! Onbekend is ook hoeveel van die projecten mislukken of hoe vaak het geld verkeerd terecht komt. Soms wordt er door de overheid en de grote NGO’s dus niet al te positief gedacht over die particuliere hulp.

Dat staat wel haaks op het feit dat veel Nederlanders juist veel geld willen doneren aan dit soort initiatieven. Zij denken dat die kleinschalige hulp beter werkt dan grootschalige hulp. Er zou minder geld nodig zijn om de organisatie te runnen en dus meer geld overblijven voor de hulpbehoevenden.

Definitie

Kleinschalige vorm van ontwikkelingshulp waarbij eigen initiatief centraal staat.

Voorbeelden

  • Een project om een tehuis voor weeskinderen op te richten in Malawi.
  • Een project om kinderen van te straat te houden in Mozambique.
  • Een project om microkredieten te verschaffen onder de armen in Ghana.
  • Een project om waterputten te slaan in een dorp in Burkina Faso.

Tekstverband

  • De kleine Nederlandse particuliere hulporganisaties zijn bezig een eigen belangenorganisatie op te richten (Partin). Deze organisatie zou ervoor kunnen zorgen dat de verschillende vormen van hulpverlening meer op elkaar aansluiten en dingen niet onnodig dubbel op worden gedaan. Men kan van elkaar leren, waardoor er kwaliteitsverbetering optreedt in de hulp. Men zou elkaar kunnen controleren en elkaar kunnen aanspreken op fouten. Tenslotte zou zo’n belangenorganisatie er ook voor kunnen zorgen dat er door de overheid beter naar geluisterd wordt.
  • Hoewel alle hulp goed bedoeld is, is het erg belangrijk dat mensen heel goed nadenken voordat ze zelf één of andere vorm van hulp in het buitenland gaan opzetten. Je neemt een behoorlijke verantwoordelijkheid op je en het is natuurlijk de vraag of je hulp kunt blijven geven. Stel bijvoorbeeld dat je een kleuterschool wilt bouwen in een ontwikkelingsland, dan zullen daar ook onderwijzers betaald moeten worden, boeken gekocht, meubilair worden onderhouden en noem maar op. Alleen het geven van die school is dus niet genoeg. Je zult daar voor lange tijd energie en geld in moeten steken. Wanneer dat stop gezet moet worden bij gebrek aan geld en/of personeel, stel je de mensen in dat gebied enorm teleur.
  • Hoewel de meeste kleine particuliere hulporganisaties vinden dat hun hulp effectiever is omdat het rechtstreeks bij de hulpbehoevenden komt, vinden de grote organisaties meestal dat zij het beter doen. Zij vinden de hulp van de kleine organisaties meer lijken op "gestructureerde noodhulp" in plaats van echte structurele hulp die voor de langere termijn goed werkt.