-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Pensioen

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Nederland heeft één van de beste oudedagregelingen van de wereld. Wanneer hier mensen met pensioen gaan en dus afscheid nemen van hun actieve arbeidsleven, krijgen ze gemiddeld zo’n 80% van hun laatst verdiende salaris aan uitkeringen uitbetaald. Dat is veel hoger dan bijvoorbeeld in onze buurlanden België en Duitsland, waar mensen meer door zelf te sparen aan hun benodigde “oude dag” zullen moeten komen.

Wanneer mensen geen arbeid meer verrichten, zullen ze moeten kunnen genieten van een zorgeloze oude dag. Het is een taak van de overheid om te zorgen dat iedereen op zijn minst een basispensioen krijgt. Dat noemt men het staatspensioen. Iedereen kent het onder de afkorting AOW. Daarnaast geldt in ons land de verplichting dat iedereen die in loondienst werkt een gedeelte van dat inkomen in een zogenaamd pensioenfonds stopt. Zowel de werknemer als de werknemer betalen daaraan mee. Van dat gespaarde geld, krijgt de werknemer na zijn pensionering, een extra maandelijkse uitkering, het zogenaamd bedrijfspensioen.

Definitie

Inkomen voor de tijd dat mensen op latere leeftijd niet meer werken.

Voorbeelden

Het pensioen bestaat uit drie pijlers:

  1. Het basispensioen ofwel staatspensioen. Dat is een pensioen dat aan iedereen ouder dan 67 jaar wordt uitgekeerd door de staat. De staat betaalt dat door aan werkenden belasting te heffen. Het basispensioen wordt ook wel AOW genoemd (Algemene OuderdomsWet).
  2. Het bedrijfspensioen. Tijdens je werkzame leven bouw je pensioenrechten op. Door de werkgever wordt een gedeelte van je salaris ingehouden. Die stort dat elke maand met een extra eigen bijdrage in een zogenaamd pensioenfonds. In feite is dit aanvullend pensioen een soort uitgestelde betaling van je salaris. In Nederland is bedrijfspensioen verplicht.
  3. Vrijwillige regelingen om na je pensioen extra inkomen te krijgen, door bijvoorbeeld extra te sparen en/of lijfrenteverzekeringen af te sluiten.

Tekstverband

  • In veel arme landen kent men alleen de eerste pijler of zelfs dat niet omdat de overheid voor AOW geen geld heeft. In die landen zijn mensen na hun pensionering dus aangewezen op familie die voor hen moet gaan zorgen.
  • Bedrijfspensioen wordt alleen opgebouwd door werknemers. Zelfstandigen met bijvoorbeeld een eigen winkel hebben die tweede pijler niet. Zij zullen dus veel meer moeten regelen om op hun oude dag rond te kunnen komen.
  • Als mensen eerder willen stoppen met werken dan hun 65e, zullen ze extra moeite moeten doen om dat te kunnen betalen. Algemeen geldt dat hoe later je met pensioen gaat, hoe hoger je pensioenuitkering zal zijn.
  • In Nederland krijg je voor het eerst pensioen op je 65e. De leeftijd van het basispensioen gaat omhoog naar 67 jaar. In ons land vormt de AOW meestal de helft van het pensioen en het bedrijfspensioen vormt ongeveer 45%. De overige 5% komt van de aanvullende verzekeringen (derde pijler).