-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Pkb

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Ruimte voor de Rivier is een actueel voorbeeld van een PKB waarin de overheid schetst hoe men in de nabije toekomst moet omgaan met de toegenomen kans op overstromingen in het rivierengebied

Ons landje is nooit af. Constant is de overheid bezig met inrichten en herinrichten. Dat is ook logisch. De bevolking groeit, wordt alsmaar mobieler, handelt steeds meer met het buitenland. De natuur komt steeds meer onder druk te staan. Dat inrichten en herinrichten mag allemaal niet zomaar. Daar zijn allerlei regels voor. Dat schept verplichtingen maar ook rechten. Dat staat allemaal in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De nationale overheid houdt zich bij die inrichting van het land natuurlijk niet bezig met allerlei details. Dat laten ze over aan de provincies en de gemeenten. De rijksoverheid zet de grove lijnen uit. Die plannen komen te staan in zogenaamde planologische Kernbeslissingen, afgekort PKB's

Definitie

Plannen van de Rijksoverheid voor de inrichting en herinrichting van gebieden in ons land.

Voorbeelden

  • PKB Schiphol en omgeving
  • PKB HSL-Zuid
  • PKB Ruimte voor de rivier uit 2006
  • De Nota Ruimte uit 2006

Toelichting

  • Bij al die nationale plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening vindt de overheid het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over de plannen.
  • De overheid stelt een voorlopig plan op, doet dus het voorwerk. Vervolgens gaan ze in overleg met allerlei belangengroeperingen. Tegelijk mogen alle meerderjarige bewoners van ons land commentaar leveren op de plannen. Die worden daartoe 3 maanden ter inzage gelegd.
  • Daarna stelt de overheid de oorspronkelijke plannen bij, waarna de definitieve plannen moeten worden goedgekeurd door het parlement. Dat kijkt bij de goedkeuring ook of de overheid goed naar de kritiek van de bevolking heeft geluisterd.
  • Sinds 2008 wordt de term PKB officieel niet meer gebruikt.