-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Projecthulp

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In november 1998 kondigde de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking aan dat de hulp die Nederland rechtstreeks aan andere landen gaf (bilaterale hulp) anders opgezet zou gaan worden. Het was gebleken dat de hulp te versnipperd was over vele landen die bovendien soms slecht bestuurd werden. Hulp kwam vaak niet op de goede plaats. Bovendien werd die hulp vaak gegeven in de vorm van projecthulp.

Projecthulp betekent dat je als helper een probleem ziet in een derdewereldland en voor dat probleem een oplossing probeert te vinden. Vaak is die projecthulp kleinschalig. Dat klinkt prima, omdat zo’n project dan overzichtelijk is. Toch blijkt de werkelijkheid lastiger. Al die projecten werkten namelijk langs elkaar heen en waren zo niet efficiënt. Voor elk project waren vele mensen actief uit het buitenland en steun door eigen mensen gebeurde veel te weinig.

Daarom pleitte de regering in 1998 de nadruk meer te leggen op zogenaamde sectorale hulp. Pak een onderdeel van de samenleving (bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg) en probeer daar met steun van de lokale overheid een oplossing voor te vinden. In die sectorale hulp moet dus de eigen bevolking een grotere rol gaan spelen. Wij spelen dan vooral een rol als geldschieter en als adviseur.

Definitie

Kleinschalige vorm van ontwikkelingshulp waarbij één of ander concreet project in de Derde Wereld wordt ondersteund

Voorbeelden

  • De Stichting Projecthulp Haïti gaat na de zware aardbeving van 2010 houten prefab-woningen bouwen in de hoofdstad Port-au-Prince.
  • Projecthulp voor de scholing van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden.
  • Projecthulp waar een school voor doven en slechthorenden in Nigeria wordt opgericht en ondersteund.
  • Een geitenproject in Kenya waarin men kleine boeren hun eigen geiten probeert te geven.
  • Vitamineproject onder schoolkinderen in Parabaribo (Suriname).

Tekstverband

  • Projecthulp wordt zowel gegeven door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking als door allerlei particuliere organisaties.
  • De overheid ziet tegenwoordig dus meer in sectorale hulp. De vroegere geldschieters van de projecten zouden dan in die sectorale hulp geld kunnen doneren en kunnen adviseren.
  • Sectorhulp wordt ook wel programmahulp genoemd. Het verschil met projecthulp is dat bij sectorhulp vooral het ontwikkelingsland bepaalt waar behoefte aan is en wij vooral proberen te steunen met de financiering.