-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Handelsbelemmering

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Protectionisme)
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

In 1995 werd de Wereldhandelsorganisatie (in het Engels World Trade Organisation = WTO) opgericht ter bevordering van de vrije wereldhandel. Al sinds de oprichting van de VN na de Tweede Wereldoorlog, probeert men zoveel mogelijk de internationale handel te bevorderen door het oplossen van handelsconflicten en het wegnemen van zogenaamde handelsbelemmeringen. Dat gebeurde net na de Tweede Wereldoorlog nog niet gemakkelijk en dachten de meeste landen vooral aan eigenbelang. Sinds de oprichting van de WTO is er veel veranderd. De WTO denkt dat internationale handel de beste en snelste manier is om meer welvaart te brengen in de wereld en de organisatie pleit voor vrijhandel. Op dit moment zijn meer dan 150 landen lid van die WTO. Deze landen verzorgen meer dan 95% van de wereldhandel.

Definitie

Door overheden opgelegde voorwaarden die het internationale handelsverkeer bemoeilijken.

Voorbeelden

  • Een regering kan verbieden dat bepaalde producten worden geimporteerd om zo de eigen productie te beschermen.
  • Een regering kan verbieden met een bepaald land zaken te doen. Dat gold bijvoorbeeld tijdens het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Men spreekt dan van een boycot.
  • Een regering kan op bepaalde importproducten invoerrechten heffen. Die worden door de douane geïnd. Deze belasting zorgt ervoor dat de buitenlandse producten duurder worden voor de consument. De eigen producten worden zo beschermd.
  • Een regering kan voor bepaalde producten maximale hoeveelheden instellen die jaarlijks mogen worden geimporteerd. Dat noemt men met een duur woord een quotum. Een ander woord hiervoor is een contingent. Ook door quota in te stellen wordt de eigen productie beschermd.
  • Een regering kan kwaliteitseisen stellen aan bepaalde buitenlandse producten. Wordt die kwaliteit niet gehaald, dan mag het product niet geimporteerd worden.

Tekstverband

  • Handelbelemmeringen worden ook wel handelsbarrières genoemd.
  • Handelsbelemmeringen kun je ook in verband brengen met het woord protectionisme. Dat betekent dat je je eigen productie beschermt tegen het buitenland. (protectie = bescherming).
  • Sommige landen hebben onderlinge afspraken gemaakt om geen handelsbelemmeringen te hebben, zoals de landen van de Europese Unie. Daartussen gelden dus bijvoorbeeld geen invoerrechten. Die EU heeft op haar beurt weer met andere landen afspraken gemaakt om bijvoorbeeld minder invoerrechten te hoeven betalen, in ruil voor het openstellen van hun markten voor onze producten.
  • Let op dat je de afkorting WTO niet verwart met WHO. WTO (World Trade Organisation) betekent in het Nederlands Wereldhandelsorganisatie. WHO is een organisatie die zich bezighoudt met de wereldgezondheid. WHO staat voor World Health Organisation.