-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Provinciale Staten

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Elke vier jaar mogen alle Nederlanders, ouder dan 18 jaar, hun stem uitbrengen bij de verkiezingen van de Provinciale Staten. Daarbij kunnen ze meestal kiezen op partijen die ook in de landelijke politiek actief zijn. De verkiezingen van het provinciebestuur behoren niet tot de meest spraakmakende gebeurtenissen van het jaar. Daarvoor is er bij het publiek te weinig belangstelling. Het bestuur van de provincie staat verder van de mensen af dan het bestuur van de eigen gemeente of de landelijke politiek.

Definitie

Belangrijkste bestuursorgaan van de provincie, die beleidsplannen vaststelt (goedkeurt) en vervolgens toezicht houdt op de uitvoering van die plannen.

Toelichting

  • Provinciale Staten kun je beschouwen als het hoofd van de provincie. Zij keuren plannen goed of af, zien toe op de uitwerking van de plannen en kunnen de leden van het dagelijks bestuur van de provincie ontslaan als die hun werk niet goed doen.
  • De leden van Provinciale Staten zitten in dat bestuur als onderdeel van de fractie (politieke partij) waar zij lid van zijn. Elk statenlid heeft zijn eigen beleidsterrein waar hij specialist in is.
  • Het aantal leden van Provinciale Staten varieert per provincie. De grootste provincies hebben de meeste statenleden.
  • Uit hun midden kiezen de leden van Provinciale Staten de gedeputeerden. Dat zijn de mensen die onder leiding van de Commissaris van de Koningin het dagelijks bestuur vormen. Nadat die gedeputeerden zijn gekozen, maken ze geen deel meer uit van Provinciale Staten en worden hun vrijgekomen plaatsen door anderen ingenomen.
  • De meeste statenleden doen deze functie als bijbaan. Ze hebben er geen volledige weektaak aan.