-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Provincie

Uit OmoPedia
(Doorverwezen vanaf Provinciale overheid)
Ga naar: navigatie, zoeken
Landen met provinciën.

Beschrijving

Nederland is verdeeld in 12 provincies. Voor 1986 had Nederland overigens maar 11 provincies. Sinds 1986 is Flevoland erbij gekomen als twaalfde provincie. Zo'n provincie heeft een eigen bestuur in Nederland, die bestaat uit een volksvertegenwoordiging: Provinciale Staten, een dagelijks bestuur: Gedeputeerde Staten met aan het hoofd de Commissaris van de Koningin.

Nederland is verdeeld in drie zogenaamde bestuurslagen, die ieder hun eigen taak hebben:

  • Rijksoverheid voor het algemene belang van de hele bevolking.
  • Provincie: voor het uitwerken van de plannen van het rijk op regionaal niveau.
  • Gemeente: voor het uitwerken van plannen op lokaal niveau.

Een provincie in Nederland is één van die bestuurslagen. Een provincie mag dus voor een deel zichzelf besturen. De rijksoverheid in Nederland staat wel boven de provincie, maar de provincie staat boven de gemeenten. De provincies moeten zich dus houden aan wetten en beslissingen die de rijksoverheid maakt en neemt.

Lang niet alle landen hebben provincies. Met name in kleine landen ontbreekt deze bestuurslaag en vallen de gemeenten dus rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het rijk. Ook het woord provincie wordt niet overal gebruikt. Zo heten provincies in Frankrijk departementen.

Definitie

Een provincie is het grondgebied van het regionale bestuursniveau van een land.

Voorbeelden

Provincies in Nederland:
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Limburg, Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen.

Toelichting

  • Provincies houden zich niet overal mee bezig. Het belangrijkste werkterrein ligt op het gebied van de inrichting en herinrichting van de ruimte. Dat heet met een duur woord ruimtelijke ordening. Provincies zijn verplicht in dat verband zogenaamde streekplannen op te stellen, waarin de toekomstige inrichting wordt uitgelegd en afgebeeld met kaarten.
  • Verder houdt men zich bezig met cultuur, natuur en milieu, recreatie en niet te vergeten verkeer en vervoer. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van provinciale wegen. Daarnaast probeert de provincie de economie te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het bevorderen van toerisme of het binnenhalen van grote bedrijven.
  • Voor al dat werk zijn in ons land zo’n 14.000 ambtenaren in dienst.