-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Rijksoverheid

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Het rijk van Karel de Grote, het Ottomaanse Rijk, het Koninkrijk der Nederlanden, Frankrijk. Zo maar wat voorbeelden van rijken. Het begrip rijk staat hier oorspronkelijk voor een gebied waarover zich de heerschappij of regering van een vorst uitstrekt. Denk aan gezegden als: Hij is de Koning te rijk, het rijk alleen willen hebben. Later werd het woord rijk wat algemener gebruikt voor het grondgebied van het hoogste gezag en hoefde het niet per se over een koning of keizer te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het Derde Duitse Rijk.

Het gaat bij het woord rijk dus om het hoogste overheidsniveau, dat van de landelijke regering. Men spreekt van de rijksoverheid. Hieronder vallen de ministeries en alle overheidsinstellingen die namens die ministeries op landelijk niveau werken.

Definitie

Centrale overheid die dingen regelt op landelijk niveau.

Voorbeelden

  • Het kabinet
  • Het ministerie van Landbouw
  • Rijkswaterstaat (valt onder Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
  • Rijksdienst voor het wegverkeer (valt onder Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
  • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (Valt onder ministerie van Justitie)

Tekstverband

  • Het woord rijk als bijvoeglijk naamwoord betekent dat je welvarend bent, je hebt ergens veel van. Denk hierbij aan het woord rijkdom.
  • Het woord rijk als bijwoord betekent ook dat je ergens veel van hebt, bijvoorbeeld kinderrijk, kleurrijk, geestrijk.
  • Een rijksweg is een weg die door de nationale overheid is aangelegd en wordt onderhouden. Denk daarbij aan snelwegen.