-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Ruhrgebied

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Ligging van het Ruhrgebied in het westen van Duitsland

Het Ruhrgebied (in het Duits Ruhrgebiet) doet zijn stinkende best het toeristen naar hun zin te maken. Nu zul je bij het Ruhrgebied waarschijnlijk niet gelijk aan toerisme denken. Het is het grootste aaneengesloten industriegebied van Duitsland en op veel plaatsen een wirwar van grote oude industriecomplexen, mijnen, spoorrails, kanalen, arbeiderswijken en wegen. Natuurlijk komt er ook wel landbouw en natuur voor, maar dat bepaalt niet het "gezicht" van het gebied. Toch heeft zo'n oud industriegebied uit de tijd van de Industriële Revolutie ook wel zijn charme. Veel oude bedrijven behoren tot het Industrieel Erfgoed van het land en zijn zo voor de ondergang behoed. Er zijn landschapsparken ontstaan op oude vervallen industrieterreinen en veel fabrieken hebben een nieuwe bestemming gekregen als museum en zelfs als amusementspark. Je kunt met de auto het Ruhrgebied doorkruisen via de 400 km lange "Route der Industriekultur", die met borden wordt aangegeven. Je komt langs uitzichtspunten op oude industrielandschappen, kunt gemarkeerde wandelingen maken door oude arbeiderswijken en oude mijnen en hoogovens bezoeken.

Definitie

Groot industriegebied in het westen van Duitsland.

Voorbeeld

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Detailkaart van het Ruhrgebied

Het Ruhrgebied wordt aan de westzijde begrensd door de Rijn en in het noorden door het riviertje de Lippe. In het zuiden van het gebied ligt het riviertje de Ruhr, waaraan het gebied zijn naam dankt. Kijk op bijgaande kaarten voor de precieze ligging.

Toelichting

  • De industriële ontwikkeling is begonnen in het zuiden in de zogenaamde Ruhrzone. Het ging daar om kleinschalige winning van steenkool en ijzererts, die beide dichtbij de oppervlakte gewonnen werden. Er woonden in het gebied nog maar weinig mensen, landbouw was nog het belangrijkste.
  • In de periode van de Industriële Revolutie raakte de ontwikkeling van het Ruhrgebied in een stroomversnelling. Woonden er in 1850 ongeveer 400.000 mensen, 80 jaar later was dat gegroeid tot meer dan 4 miljoen. De uitvinding van de stoommachine zorgde voor een enorme toename van de vraag naar steenkool. Ook de vraag naar staal nam toe. Steenkool werd op steeds grotere diepte gewonnen in de zogenaamde Hellwegzone die ten noorden van de Ruhrzone lag. Daar lagen al eeuwenoude handelssteden als Essen, Bochum en Dortmund. Die steden groeiden natuurlijk als kool.
  • Zeker in de 19e eeuw nam men het niet zo nauw met de inrichting van het landschap. Onderscheid tussen wonen en werken werd eigenlijk nauwelijks gemaakt. Daardoor ontstond een rommelig landschap van woonwijken en grote industrieterreinen, doorkruist door kanalen, spoorlijnen en wegen. Er was veel bodem- en luchtverontreiniging. De industrie verplaatste zich steeds verder naar het noorden. Het riviertje de Emscher werd berucht. Het was een soort van open riool waarin afvalwater ongezuiverd werd geloosd.
  • Later werd steeds meer steenkool en ijzererts geïmporteerd en verplaatste de belangrijkste staalindustrie zich naar de Rijnzone in de buurt van Duisburg. Tegelijkertijd kregen steeds meer mijnen en staalbedrijven het moeilijk en moesten de deuren sluiten. Het Ruhrgebied kreeg te maken met veroudering en verloedering. Meer dan 3000 ha oud industrieterrein lag braak.
  • Zoals gezegd probeert het Ruhrgebied nu het negatieve imago van zich af te schudden. Oude vervallen industrieterreinen worden opgeknapt, krijgen nieuwe bestemmingen en het beeld van het Ruhrgebied wordt steeds groener. Er is minder luchtverontreiniging, afvalwater wordt niet meer ongezuiverd in de riviertjes geloosd, in plaats van industrie wordt de nadruk steeds meer gelegd op de dienstensector. In 2010 was het Ruhrgebied culturele hoofdstad van Europa. Ook dat heeft bijgedragen aan een steeds positiever wordend beeld van dit oude industriegebied.
  • Zie ook[1]voor nadere toelichting op het Ruhrgebied. Vanuit deze pagina kun je onderaan eventueel verder doorlinken naar de Route der Industriekultur (deze site is wel in het Duits).