-Wilt u deelnemen aan de gebruikers Enquête? Klik hier: Vragen-

Sahada

Uit OmoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

“Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallal". Deze zin spreken veel Arabieren enkele malen per dag uit. Letterlijk betekent dit: “ Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed de profeet is van God”. Deze geloofsbelijdenis is één van de vijf verplichtingen, die een moslim heeft om uiting te geven aan zijn geloof. De Arabische naam voor die geloofsbelijdenis is Sahada.

Definitie

Eén van de zuilen van de Islam: het geloof betuigen aan Allah en zijn profeet Mohammed.

Voorbeelden

Naast de Sahada zijn er nog vier andere zuilen van de Islam:

Toelichting

Het is voor een moslim niet voldoende om de geloofsbelijdenis uit te spreken. Van een moslim wordt verwacht, dat hij met zijn hart gelooft dat Allah de enige God is en dat de wil van Allah is doorgegeven aan Mohammed. Voordat men de Sahada uit kan spreken, moet men eerst geloven in de zes basiselementen:

  • De Eenheid van God. Allah is niet verwekt en verwekt ook niet. Hij is eeuwig, hij is oneindig, hij is de Almachtige, de Barmhartige enzovoort.
  • De Profeten. Een moslim gelooft in alle profeten, die op de wereld zijn verschenen, dus ook in Jezus. Tevens geloven ze dat Mohammed de laatste profeet was; de uiteindelijke boodschapper van Allah.
  • De Boeken. Onder het geloven in de boeken van Allah wordt verstaan, dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard. Dit gebeurde in verschillende perioden van de geschiedenis en om de mensheid te leiden. Wat hij gedurende de laatste 23 jaar van het leven van Mohammed aan hem heeft geopenbaard en via hem is opgeschreven in de Koran, is de belangrijkste richtlijn voor een moslim. De Koran leert moslims om Allah en hem alleen te aanbidden, te gehoorzamen en volgens zijn voorschriften te leven. De heilige Koran vertelt duidelijk wat de juiste levenswijze is.
  • De Engelen. Engelen zijn geestelijke schepselen van Allah, die altijd gehoorzamen aan Zijn wil en gebod.
  • De Dag des oordeels. Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met Allah. Wanneer je goed geleefd hebt, hoef je ook niet bang te zijn voor de dood.
  • De goddelijke voorbeschikking. Mensen kunnen zelf kiezen tussen goed en kwaad en zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuze.